--- Denne side:  Index-Hekseboken-2008.html  

<---- falske-vitner.html  ( ekstern )  <---- brevene-index.html  ( ekstern )  <---- dbn.html  ( ekstern )  <---- saker–index.html  ( intern )  <---- hunwww.net/ekte-kristendom  ( ekstern )  <----  hunwww.net  ( ekstern )  ----
 
   Hekseboken 2008, side: - A1 - A2 - A3 - A4 - A5 - A6 - A7 - 001 - 002 - 003 - 004 - 005 - 006- 007 - 008 - 009 - 010 - 011 - 012 - 013 - 014 - 015 - 016 - 017 - 018 - 019 - 020 - 021 - 022 - 023 - 024 - 025 - 026 - 027 - 028 - 029 - 030 - 031 - 032 - 033 - 034 - 035 - 036 - 037 - 038 - 039 - 040 - 041 - 042 - 043 - 044 - 045 - 046 - 047 - 048 - 049 - 050 - 051 - 052 - 053 - 054 - 055 - 056 - 057 - 058 - 059 - 060 - 061 - 062 - 063 - 064 - 065 - 066 - 067 - 068 - 069 - 070 - 071 - 072 - 073 - 074 - 075 - 076 - 077 - 078 - 079 - 080 - 081 - 082 - 083 - 084 - 085 - 086 - 087 - 088 - 089 - 090 - 091 - 092 - 093 - 094 - 095 - 096 - 097 - 098 - 099 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191- 192 - 193 - 194 - 195 - 196 - 197 - 198 - 199 - 200 - 201 - 202 - 203 - 204 - 205 - 206 - 207 - 208 - 209 - 210 - 211 - 212 - 213 - 214 - 215 - 216 - 217 - 218 - 219 - 220 - 221 - 222 - 223 - 224 - 225 - 226 - 227 - 228 - 229 - 230 - 231 - 232 - 233 - 234 - 235 - 236 - 237 - 238 - 239 - 240 - 241 - 242 - 243 - 244 - 245 - 246 -                           --- SE  EVT. HELLER / OGSÅ MERE FLYTENDE VERSJON ( ekstern ). ---

HEKSEBOKEN 2008 FORELØBIG (pr. 10.04. 2008) OFFENTLIGGJORT NOKSÅ ENDEL UBEARBEIDET MED SMÅROT I LINKENE NOEN STEDER. - FERDIG BEARBEIDELSE OGSÅ SÅNN SETT KOMMER FORTLØPENDE FREMEFTER - ET FORORD TIL HEKSEBOKEN 2008 KOMMER OGSÅ, M.M.! -
--- KOMMENTARER ETC. KAN EVT. SENDES TIL RLH, e-post:  hunwww@online.no  ---
Kopi / avskrift - TEG og RLH:Hekseboken 2008
Index:


---

----- Side A1 - A7: ( ekstern ): -----> Begjæring om Tiltak, til Fylkesnemnda for Barnevern og sosiale saker i Rogaland. Ved prosess-fullmektig advokat Bjørn O. Vikse, Pb. 10, N-5501 Haugesund. For den offentlige Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune, Vindafjord kommune-administrasjon, postadr.: N-5580 Ølen, telefon: 53 65 65 65, telefax: 53 65 65 66. http://www.vindafjord.kommune.nopostmottak@vindafjord.kommune.no Datert: 14.01. 2008. -- Side A6 - A7: ( ekstern ): ----->  Vedleggsliste. -- 

----- Side 001 - 041: ( ekstern ): -----> Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland. Fra Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune v / Iren K. Hebnes, barnevernleder. Datert: 05. og 13. 12. 2007 ( ekstern ). -- 

----- Side 042 - 054: ( ekstern ): -----> Rapport fra Psykologsk barnevernteam (PBT) i Sør-Trøndelag fylkeskommune, psykisk helsevern og sosale tjenester (PST). Datert: 13.08. 1993 ( ekstern ). -- 

----- Side 055 - 056: ( ekstern ): -----> Journalutskrfter 

----- 

----- 

----- 

----- 

----- 

----- 

----- 

----- 

----- 

----- 

---


---
---


---


---