--- Denne side: 20070218-rlh-til-Grannar.html <----- saker-index.html ( ekstern )  


----->> MERE OM DENNE SAKEN ( ekstern ) ----->>
--- BREV-KOPI --- 

---------- Herværende brev-kopi: Rune L. Hansen pr. 18.02. 2007:

(RLH, 26.02. 2007: Dette innlegget kom, noe forkortet og endret, på trykk i avisen Grannar, side 2, mandag 26.02. 2007.)

--- 

--- rlh 18.02. 2007, Vikebygd.

Til:

Grannar, avisen,

Pb 84,

N-5591 Etne,

Norge. Tlf. 53 77 11 00.


--- INNLEGG VEDR. BARNEVERN-TJENESTEN:


Til beste for barna?


Et meget tankevekkende oppslag om Barnevern-tjenesten i lokalavisen Grannar, side 8, torsdag 15. februar 2007! ( ekstern )! En mor er fratatt to barn av Barnevern-tjenesten. Den dramatiske og forskrekkelige hendelsen ble filmet, og barnas mor offentliggjorde filmen på Internettet.


Hvilket altså står omtalt i oppslaget i lokalavisen Grannar. Omtalt på en meget så spesiell måte.

Jeg om min familie ble dypt rystet da vi leste dette oppslaget i Grannar! Et oppslag som er så selv-avslørende at det ryker av det.

Efter å ha lest dette oppslaget fant jeg mere informasjon om saken på Internettet. Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune, med barnevern-leder Iren Hebnes i spissen, vurderer å anmelde moren for brudd på åndsverks-loven! – for at moren offentliggjør filmen, i og med at moren da var fratatt barna!


To kjente barne-psykologer?

I oppslaget i Grannar er uttalelser av to barne-psykologer, som tydelig uttaler seg partisk på vegne av Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune.

Jeg spør meg selv, og den som leser dette: Hvordan de har klart å få tak i to barne-psykologer som så direkte våger å avsløre sin inkompetanse? Og sin kriminelle tankegang? Har de et lager av slike?

I oppslaget står det at: ”Fleire kjende barne-psykologar meinar at gjennom publiseringa av videoen gjer mora situasjonen langt verre for både borna og seg sjølv.”

Flere kjente barne-psykologer, - kjent for sin tåpelighet, eller hva? Kjent hos hvem? Kjent for hva?

To ”barne-psykologer” står nevnt i oppslaget. Atle Dyregrov og Karin Koch. Hvis de er gjengitt noenlunde rett i oppslaget i Grannar, - så er begge disse tydelig nok ekstremer i forhold til både psykologi og etikk!

Som endog mener at barnas mor ved å offentliggjøre filmen ”gjør situasjonen langt verre for både barna og seg selv”!

De tror kanskje at dette var mors hensikt? Eller antyder at hun er gal eller forvirret? Eller hva?

Barnevern-leder Iren Hebnes presterer i oppslaget i Grannar å si, at: ”Det er en stor krenkelse for disse barna å bli vist frem i en så vanskelig situasjon. Jeg synes svært synd på barna.”

Fordi moren i sin og barnas nød vil ha oppmerksomhet om det som har skjedd? Så burde det vel være mere nærliggende – også psykologisk – at de er forurettet? Og at de som foruretter nødig vil ha fokus på sine ugjerninger?

Omstendighetene og informasjonen som kommer til uttrykk i oppslaget i Grannar tyder sterkt i en slik retning! Og på at de to barne-psykologene enten er meget dumme, eller at de forsøker å gi ugjerninger begått av Barnevern-tjenesten rygg-dekning! Blandt annet ved å forsøke å unndra ifra offentligheten familiens nød og hva som har skjedd. Under dekke av en tåpelig og lett gjennomskuelig forklaring som går ut på at dette skulle være til beste for motparten! Og til beste for barna!

Til beste for barna å frata de sin mor og sitt hjemsted og sine røtter? Og til beste for barnas selv-erkjennelse og integritet å hemmeligholde og å forkvakle de faktiske forhold? Faktiske forhold som muligvis dreier seg om grov umenneskelighet og urett?! Til beste for barna eller noen som helst? Og mennesker som hevder slikt noe skal betegne seg som psykologer?!

Til beste for de kriminelle?!


Helt sikker på hva – og hvorfor?

Den ene av disse barne-psykologene, Atle Dyregrov, sier endog følgende: ”Eg er heilt sikker på at barnevernet i denne kommunen hadde særs god grunn til å gjennomføre tvangs-hentinga.” Fordi, sier han: ”Ein gjer ikkje slikt utan at ein har god grunn til det.”

En gjør ikke slikt uten at en har god grunn for det! Sier han. Mens de angjeldende sier at det er nettopp det som har skjedd, - at de er forurettet! Så sier denne barne-psykologen at de hverken skal ha rettsvern, bli hørt eller forstått! Samtidig som han også bekjentgjør at han ikke kjenner alle fakta i saken.

Samtidig som begge disse barne-psykologene mener og sier at angjeldende mor har protestert, og har offentliggjort filmen - av innskrenket egoisme, fordi hun kjenner seg urettferdig behandlet og fordi hun ikke skjønner barnas egentlige behov. En interessant formulering! Om en mor som tenkeligvis forsvarer og kjemper for sine barn og sin familie!

Var filmingen og offentlig-gjøringen av hendelsen egentlig en strek i regningen for Barnevern-tjesten i Vindafjord kommune, - noe de ikke hadde regnet med og absolutt ikke ønsket? Av hensyn bare til seg selv? Er det egentlig derfor de angriper morens integritet og metode?


Hva har egentlig skjedd?

Å ta foreldre, hjemsted og røtter ifra barn – eller barna ifra foreldre - er en meget så alvorlig sak. Slikt noe bør for det første ikke kunne skje uten i pakt med sannheten - og lov og rett. Og ikke heller hemmeligholdt imot de angjeldende sitt ønske.

I denne saken har kanskje alt dette skjedd!


Kommunen?

I oppslaget i Grannar blir det sagt at: ”Kommunene har meldt internett-publiseringen til politiet.” Er det egentlig kommunen som har gjort dette, - eller er det egentlig Barnevern-tjenesten i kommunen?

Det står også at den 6. februar ble kommunen selv meldt til politiet, - og at meldingen om dette kom ifra den Nordiske Komiteen for Menneskeretter. ( intern ). Når jeg hører dette undrer jeg om Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune – og kommunen iøvrig – makter å forholde seg på en saklig og med-menneskelig måte til en slik politi-anmeldelse?


Med hilsen ifra

Rune L. Hansen,


Tindeland,

N-5568 Vikebygd,

Norge. Tlf. 53 76 76 87.

--- 

***