--- Denne side:  saker-index.html   
<----- hunwww.net/ekte-kristendom  ( ekstern )  <---- korr-index.html  ( ekstern ) <---- norsk-sannhets-kommisjon.html  ( ekstern )  <---- linker.html  ( ekstern )  <---- norsk-bekymrings-melding.html  ( ekstern )  <----- kommisjon-justismord.html  ( ekstern )        

----- Andre linker ang. den offentlige Barnevern-tjenesten:  <----- bvt-div-linker.html  ( ekstern ) <----- bvt-index.html  ( ekstern )

--- 
http://hunwww.net/ekte-kristendom/img/FFDoBvtiN.jpg
-- Menneskevern Vindafjord kommune, rlh pr. dato. Komplett! - Men enda ikke ferdig ... 
                Pågående uhyre grovt justismord!
    Les først om denne saken HER - 4 Forord. -- ( eksternt ) -- 
              Eller: Forord til forordene -- ( eksternt ) --   Eller:  Brevene! ( eksternt )  -- Eller evt.:  Dagboks-notatene  ( ekstern ) -- Eller se i Foto-galleriet. ( eksternt ). --- 
               &  Si din mening om saken! ( ekstern )! --  & Falske vitner?  ( ekstern )  --  & Familien Hansen  (<---kommer! ekstern )  --  
              & Hekseboken 2008  ( ekstern ) -- 
     
    & SISTE NYTT!  ( ekstern )! -- 

-- 

            -- Diverse enkelt-saker & engasjement
                ang. den offentlige Barne-kverna!
                Presenterer seg selv.  ( ekstern )              Folkebevegelsen FBiN  =  
           Folkebevegelsen for å Fjerne den offentlige Barnevern-tjenesten i Norge
 -
     ( ekstern )

-- 


                    Korrupsjon i Norge!  ( ekstern )           

-- 


-- 

---