--- Denne side:  20070220-rlh-til-Haugesunds-Avis.html <----- saker-index.html ( ekstern )  


----->> MERE OM DENNE SAKEN ( ekstern ) ----->>

--- BREV-KOPI ---

---------- Herværende brev-kopi: Rune L. Hansen pr. 20.02. 2007:

---

--- rlh 20.02. 2007, Vikebygd.

Til:

Haugesunds Avis, avisen,
Karmsundgt. 74,
Postboks 2024,
N-5504 Haugesund, Norge.
Tlf. sentralbord: 52 72 00 00.


--- INNLEGG VEDR. BARNEVERN-TJENESTEN:

Til beste for barna – eller hvem?


Et tankevekkende og interessant oppslag om Barnevern-tjenesten i Haugesunds Avis lørdag 10. februar 2007 (side 7). ( ekstern ). Oppslaget dreier seg om at det på Internettet er lagt ut en filming som viser Barnevern-tjenesten og politi idet de tvangs-henter to barn i en familie sitt hjemsted i Haugalandet. Det blir sagt at ”kommunen har no meldt video-publiseringa til politiet”.

Bemerkelses-verdig nok, står ikke angitt noe om hvilken kommune sin Barnevern-tjeneste det dreier seg om. Dette at kommunens navn ikke står oppgitt kan vel vanskelig være for å beskytte mor eller barn? Men vel heller for å beskytte Barnevern-tjenesten i angjeldende kommune? I dette oppslaget i Haugesunds Avis står iøvrig angjeldende Barnevern-tjenesten tendensiøst nok omtalt som ”kommunen”!


Og opptrer tankevekkende og interessant nok barnevern-lederen som en slags selv-bestaltet og dårlig psykolog og jurist – og foresatt! Som endatil krenker moren og barna! – samtidig som hun sier at det er moren som krenker barna!

Angrep er det beste forsvar, er det noen som dåraktig har sagt. Det er tydeligvis også hva angjeldende barnevern-leder har som et motto. Det er vel imidlertid helst den som forsvarer sine ugjerninger som sier slikt noe eller handler derefter!?

I oppslaget i avisen står det: ”- Det er krenkande for ungane det gjeld, og det kan skada dei psykisk både i notid og framtida. Dei som har lagt dette ut, har lagt eit tungt ansvar på seg sjølv, seier leiaren for barnevernet i kommunen om korfor dei melder saka til politiet. Leiaren seier at det ikkje går utover kommunen.”


Angjeldende barnevern-leder – og politiet? – tar det tilsynelatende for gitt at de som har offentliggjort filmingen på Internettet har gjort noe straffbart, og at norske styresmakter er av samme oppfatning. Fordi hun som barnevern-leder har politi-anmeldt den eller de som har offentlig-gjort filmingen? Eller hvorfor og hva?

I oppslaget i avisen står det, at: ”Representanten for barnevernet seier vidare at dei håpar dei som har lagt ut videoane, også vil fjerna dei. Sidan materialet ligg på ei utanlandsk nettside, kan ikkje norske styresmakter gjera noko anna enn å be om at filmane blir fjerna.”

Barnevern-lederen sier i avisen også noe om hvorfor hun vil ha filmingen fjernet: ”- Dette skadar meir enn det gagnar. Det viser at nokon kan bruka ungane på den måten, seier barnevern-leiaren som sjølv kjenner godt til saka.”

En interessant formulering. Om en mor som tenkeligvis forsvarer og kjemper for sine barn og sin familie.

Var filmingen og offentlig-gjøringen av hendelsen egentlig en strek i regningen for Barnevern-tjesten i Vindafjord kommune, - noe de ikke hadde regnet med og absolutt ikke ønsket? Av hensyn bare til seg selv? Er det egentlig derfor de angriper morens integritet og metode?

Å ta foreldre, hjemsted og røtter ifra barn – eller barna ifra foreldre - er en meget så alvorlig sak. Slikt noe bør for det første ikke kunne skje uten i pakt med sannheten - og lov og rett. Og ikke heller hemmeligholdt imot de angjeldende sitt ønske.

I denne saken har kanskje alt dette skjedd?


Barnevern-lederen sier: ”- Me vil ikkje visa ungar som har det vondt og vanskeleg.”


Fordi moren i sin og barnas nød vil ha oppmerksomhet om det som har skjedd? Så burde det vel være mere nærliggende – også psykologisk – at de er forurettet? Og at de som foruretter nødig vil ha fokus på sine ugjerninger? Eller hva?

Omstendighetene, uttrykksmåten og informasjonen som kommer til uttrykk i oppslaget i avisen tyder i en slik retning. Særlig fordi det blir forsøkt å unndra ifra offentligheten familiens nød og hva som har skjedd, imot deres ønske. Under dekke av en tåpelig og lett gjennomskuelig forklaring som går ut på at dette skulle være til beste for motparten. Og til beste for barna!

Til beste for barna å frata de sin mor og sitt hjemsted og sine røtter? Og til beste for barnas selv-erkjennelse og integritet å hemmeligholde og å forkvakle de faktiske forhold? Faktiske forhold som muligvis dreier seg om grov umenneskelighet og urett? Til beste for barna eller noen som helst?

Til beste for barnas far? Eller virkelig også egentlig til beste for barna? Det er kanskje det det egentlig gjelder? Egentlig en tvist om hvem som skal ha eller har foreldre-ansvaret og omsorgen for barna? Men i så fall er vel heller ikke Barnevern-tjenesten sin uttrykksmåte og metode i forhold til angjeldende sak den rette?!


Med hilsen ifra

Rune L. Hansen,


Tindeland,

N-5568 Vikebygd,

Norge. Tlf. 53 76 76 87.

---