-- 20100606-Folkebevegelsen-mot-barnerov.html        --- BREVENE ( ekstern ) --- Dokumentasjonskommisjoner.html ( intern ) ---      

RLH pr. 10.06. 2010:     Folkebevegelsen mot barnerov og urett

   Selvfølgelig må vi ha en spesialdomstol for å bli av med det pågående folkemordet. Det blir en omfattende sak. Vi vet ikke alt om hva og hvordan som trengs på forhånd. Ikke heller om det finns fra før av noensteds. Men vi vet mye om hva som er nødvendig.
   Efter hvert som vi enda bedre ser hva som trengs er vi underveis.

   For å bli en nødvendig sterk, effektiv hensynsfull Folkebevegelse er visse forutsetninger og fordeler på sin plass.
   Barn, ungdom og alle aldersgrupper må kunne være med, hvilket det kan tilrettelegges for.
   Dumme mennesker må selvfølgelig også kunne være med. Det er i seg selv ingen forbrytelse å være dum.

   Dokumentasjonskommisjonene kan bestå av nærsagt hvem som helst, men entydig for bare å hjelpe. Fordelaktig vil antagligvis være 10 til 12 (eller flere) voksne foreldre uten nære eller for nære relasjoner til den eller de angrepne som har alarmert. Disse minst 10 eller 12 som et utgangspunkt eller en grunnstamme. Under koordinasjon og styring av optimalt kompetent Administrativt kontor. Administrativt kontor igjen evt. med andre tilsvarende Administrative kontor og disse alle igjen med en eller flere Dokumentasjons-sentraler.

   Det administrative kontor trenger ikke bestå av mere enn ett menneske med optimal kompetanse, for særlig å vurdere og å styre relevans, samordning, arkivering, behov og nødvendighet i forhold til særlig Dokumentasjonskommisjonen. Fremme, dokumentere og bevise de angrepnes synsvinkel, de forbrytelser de er eller potensielt kan bli ofre for, i forhold til konkret hvilkne lov-bestemmelser, etc.
   At minst ett av menneskene i Dokumentasjonskommisjonen har telefon og www-tilgang eller lignende er fordelaktig mest av alt for at Dokumentasjonskommisjonen og Administrativt kontor skal samvirke best mulig.

   Altså når en familie eller et enkelt-menneske trues eller utsettes for et angrep så kan alarmeres behov for en Dokumentasjonskommisjon, eller altså behov for hjelp fra Folkebevegelsen.
   Mennesker omkring i samfunnet som ønsker og kan være med i Dokumentasjonskommisjonen for angjeldende melder seg. Dokumentasjonskommisjonen tar kontakt med eller oppretter et utenforstående Administrativt kontor, og arbeidet og hjelpen og Folkebevegelsen er videre underveis og i gang!

   Dette og slikt kan være, eller er snart, grunn og basis i den nødvendige Folkebevegelsen mot barnerov.
   En Folkebevegelse også i det heletatt mot terror, kidnapping og fangehold av eller overfor uskyldige mennesker i vår nærhet.
   Om det er en såkalt barnevern-tjeneste, fylkesnemnd, politi, påtale-myndighet, tidligere ektefelle, hva eller hvem som helst som foruretter, truer eller angriper, kan forhåpentligvis Dokumentasjonskommisjon og Folkebevegelsen stille opp med hjelp. (Den enkelte i disse må selvfølgelig eventuelt også kunne stille og stå til ansvar for evt. uansvarlighet.)
   Folkebevegelsen og Dokumentasjonskommisjonene kan og bør selvfølgelig om ønskelig også igangsette eller bruke andre metoder og midler. Evt. også i tillegg. Så som for eksempel såkalt sivil ulydighet, opprop, utdeling av info-sedler, lyd-programmer, etc., etc.

   Utgangspunktet er det konkrete, enkle, hensynsfulle og hjelpende.
   Er vi så snart enda mere i gang? Det er ikke verre enn å prøve det ...

   Folkebevegelsen mot barnerov og urett.


--- PS, fra Rune L. Hansen:


   I Norge har vi flere virkelig store alvorlige problemer som er til stor skade og ødeleggelse for de fleste av oss.
   Felles for de fleste og verste av de er at de i meget stor grad pågår bak kulissene, bak fasadene.
   Men de blir ikke borte ved å holdes skjult og kneblet. Tvert om.
   Dette med de kommunale såkalte barnevern-tjenestene er det verste av de, ikke minst fordi deres spesielle uhyre farlige form for kriminell galskap, dokument-falsk og synsing sprer seg inn i og via det meste av alt sosialt liv, deriblandt rettsvesenet.
   Som et annet meget stort samfunns-problem er uretten i og omkring psykiatrien.
   Som enda et annet meget stort samfunns-problem er hva som skjuler seg bak fengsels-vesenet.
   Og enda et meget stort samfunnsproblem vi har også pågående bak kulissene er mangelen på likeverd og anstendighet. Altså mangelen på respekt for det som foredler. Foredler i pakt med naturen, neste-kjærlighet, trivsel og uskyld. Og deri er kjernepunktet og utgangspunktet.
   Disse uhyre problem-områdene av kriminell galskap bak kulissene er samtidig årsak til det meste av all annen kriminalitet, elendighet og mangel på dannelse!
   Krigens, voldens og det ondes problem har meget sammenheng med sitt kontra i neste-kjærlighet.
   Neste-kjærlighetens forutsetninger er derfor så vesentlige.
   Eller tar jeg feil? Er det forhastede ord? Den som lever får se.
---
--- 10.06. 2010, rlh:

   En trenger ikke være en oppegående jurist for en folkebevegelse også av politi-anmeldelser med dertil hørende straffe-begjæringer.
   På min Facebook-profil under Nota har jeg skrevet om Folkebevegelsen mot barnerov og urett sine Dokumentasjonskommisjoner. En av de viktige og selvfølgelige oppgaver for disse Dokumentasjonskommisjoner er å påse overgrep fra offentlige representanter politi-anmeldt, efterforsket og straffe-begjært.
   De (der omtalte) assosiative Administrative kontor vil kunne fungere bedre enn en oppegående jurist - og også inkludere oppegående jurister.
   Er det noen vei utenom?

---
---