-- Dokumentasjonskommisjoner.html    --- BREVENE ( ekstern ) --- Barnets-rettigheter-Index.html ( ekstern ) --- 20100606-Folkebevegelsen-mot-barnerov.html ( intern ) ---

RLH pr. 10.06. 2010:      


Dokumentasjonskomiteer

---

   Landsdekkende mobile Dokumentasjonskomiteer må vi for eksempel få satt i sving!
   Ikke minst til hjelp for den og de som blir angrepet.
   Så kan frivillig regional (eller regionale) Dokumentasjonskomiteer inviteres av de angrepne og der da dokumentere angrep, faktiske forhold og konkret hva (også forebyggende) som er angriperens eventuelle forbrytelse mot menneskeverdet, menneskeheten, Menneskerettsloven og Straffeloven.
   Dokumentasjonskomiteen står i nødvendig kontinuerlig dialog med administrativt kontor, etc.
   Dette siste for administrasjon, optimale vurderinger av relevans, metode, prosedyre, avtaler, kontakter, etc.
   Dokumentasjonskomiteene kan bestå av nærsagt hvem som helst, i praksis og hjelpende for hvert enkelt tilfelle, nærsagt jo flere frivillige og regionale dess bedre.
   Både disse og administrative kontorer og styringer kan være assosiative, for best mulig å sikre relevans, presisjon og det konstruktive og praktiske.
   Alt dette som et konkret initiativ i en Folkebevegelse for en særdeles meget nødvendig snu-operasjon i vårt samfunn.
   Med basis i lov og rett.
   Vi venter ikke mere på at de kriminelle skal besinne seg!
   Vi gjør enkelt og greit nok hva vi er god for.

   Og mere kommer!

---

   Barn skal hverken kidnappes, fangeholdes, trakasseres, terroriseres eller knebles.
   Så enkelt er det.
---
   Hensikten med slike Dokumentasjonskommisjoner er selvfølgelig entydig å hjelpe, i pakt med anstendighet, menneskerettighetene og straffeloven.
---
--- 10.06. 2010, rlh:

   En trenger ikke være en oppegående jurist for en folkebevegelse også av politi-anmeldelser med dertil hørende straffe-begjæringer.
   På min Facebook-profil under Nota har jeg skrevet om Folkebevegelsen mot barnerov og urett sine Dokumentasjonskommisjoner. En av de viktige og selvfølgelige oppgaver for disse Dokumentasjonskommisjoner er å påse overgrep fra offentlige representanter politi-anmeldt, efterforsket og straffe-begjært.
   De (der omtalte) assosiative Administrative kontor vil kunne fungere bedre enn en oppegående jurist - og også inkludere oppegående jurister.
   Er det noen vei utenom?

---
---