--- Denne side:  mening-mvk.html  

 <---- saker-index.html  ( ekstern )  <----- hunwww.net/ekte-kristendom  ( ekstern )  <---- korr-index.html  ( ekstern ) <---- norsk-sannhets-kommisjon.html  ( ekstern )  <---- linker.html  ( ekstern )  <---- norsk-bekymrings-melding.html  ( ekstern )


   Den eller de som skal eller ønsker å vurdere vår sak må kunne stilles følgende enkle spørsmål, i følgende enkle skjema:

   1.  Har du satt deg inn i Saks-dokumentasjonen? - litt - 
                                                 middels -
                                                 nokså godt -
                                                 eller godt -
 
   2.  Har du også satt deg litt, middels, eller nokså godt, eller godt inn i Hekseboken 2008?

   3.  Synes du det ser ut som at familien Hansen er ingenting, litt, middels eller grovt forurettet?

   4.  Eventuelle kommentarer kan du skrive her:  

   Ditt navn:                  Dato:
   E-post:
   Adresse:

   NB: Hvis du siden ønsker å endre ditt svar så kan dette skjema utfylles og innmeldes på nytt igjen!

   Innnsendes til familien Rune L. og Trude sin e-post-adresse: hunwww@online.no

   Eller deres hjemsted-adresse: Tindeland, N-5568 Vikebygd, Norge. Tlf. 53 76 76 87.

---
   Overstående skjema vil være offentlig tilgjengelig og være forelagt enhver som ønsker å besvare det.
   Men vil også forventes besvart av Fylkesnemnd, rettsvesen, kommunestyret i Vindafjord, etc.!
---


***---