--- Denne side:  norsk-bekymrings-melding.html  <----- hunwww.net/ekte-kristendom  ( ekstern )  <---- korr-index.html  ( ekstern ) <---- norsk-sannhets-kommisjon.html  ( ekstern )  <---- linker.html  ( ekstern )    <---- saker-index.html  ( ekstern )
<<----- Varslerunionen.no  ( intern ) ----

-- Voksne for Barn -- Politiet -


-- rlh-pr.20080316:
Bekymrings-melding!---
   Ofrene for den offentlige Barnevern-tjenesten, og andre bekymrede, må ganske enkelt også gå sammen om en konkret Bekymrings-melding som vil ha Fjernet den offentlige Barnevern-tjenesten! Og ha de ansvarlige for ugjerningene, og deres medløpere, stillet til ansvar! Eller også på annet vis tilkjennegi sin Bekymring!

   Og det vil vi kunne klare!
Internettet myldrer og florerer egentlig med slike Bekymrings-meldinger - og justismord. I et utrolig stort og alvorlig antall. I et antall og alvor som øker eksplosivt!

   Vi også trenger og må arbeide for en slags
Norsk Sannhets- og Forsonings- Kommisjon ( ekstern ). Med tilhørende forskjellige slags gransknings-komiteer. Slikt noe vil vel nu fremover vanskelig la seg komme forbi?
   
   Mange metoder bør kunne brukes. Her også først forslag til en:
---
 
   Bekymrings-melding!

   Det mest bekymringsverdige, er at det i Norge til enhver tid er titusenvis med Bekymrings-meldinger på den offentlige Barnevern-tjenesten sin håndtering av Bekymrings-meldinger - og på deres mishandling av barn og familier og lov og rett. Uten at noen av disse meget så alvorlige Bekymrings-meldinger på Barnevern-tjenesten blir forsøkt tatt på alvor eller undersøkt!
   Her er det noe grøsselig forskrekkelig galt som ikke stemmer!

   Ta for eksempel en titt på følgende link:
   http://www.sfm.no/Arkiv-2007/Art-Sep-07/02.09.2007.En_bekymringsmelding.htm  ( intern  
   Og denne:
   http://hunwww.net/ekte-kristendom/LOV-OG-RETT/DNSK/norsk-sannhets-kommisjon.html
 ( intern    
   Og denne:
   http://nkmr.org/
   Og denne:
   http://www.barnasrett.no/
   Og denne:
   http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/saker-index.html 
 ( intern  
   Og denne:
   http://hunwww.net/ekte-kristendom/BVT/BVT-2008/bvt-div-linker.html  ( intern )
   Og denne:
   http://hunwww.net/ekte-kristendom/LOV-OG-RETT/DNSK/norsk-sannhets-kommisjon.html

   Det kunne ha vært tilføyd tusenvis med flere!
   Ingen kan eller skal mere kunne late som ingenting!
   Eller ikke være orientert!

   Med beste hilsen - og meget så alvorlig bekymring -
   ifra meg, dato, - navn med adresse:    

   Som nu tilsender denne konkrete Bekymringsmelding til
   kongen, keiseren, eller for eksempel følgende e-post-adresse: hunwww@online.no
   Eller denne sin post-adresse: Rune L. Hansen, Tindeland, N-5568 Vikebygd, Norge.
   For at den skal kunne videresendes til Norges myndigheter,
   og eventuelt andre dette kan tenkes å angå.

---
*** 2: Her er enda et forslag og en mulighet:

   Send en konkret Bekymrings-melding på de ansatte i den lokale Barnevern-tjenesten til det lokale Politiet.
   Det er ikke bare Barnevern-tjenesten som har regler og prosedyrer for registrering og behandling av Bekymrings-meldinger. Det har Politiet også!

---
*** 3: Og her er enda et forslag og en mulighet:

   Organisasjonen 
Voksne for Barn, stiftet i 1960 under navnet Mental Barnehjelp. Endret navnet til Voksne for Barn i 1996. Driver blandt annet Bekymrings-telefonen 8100 39 40, som er en telefon-tjeneste for voksne som har bekymringer eller spørsmål i forhold til barn og unge. Deres e-post-adresse er: bekymring@vfb.no  

---
*** 4: Flere forslag og muligheter?---
***

---