-- 20131122-fra-Jacob-Sonne-Mansoureh-Zahraei-til-RLH.html  
--- diverse-andre-trakasseringer.html ( ekstern ) --- plagsom-reklame-etc-index.html ( ekstern ) --- BREVENE ( ekstern ) --- dbn.html  ( ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) ---

RLH, pr. 18.12. 2013:  


--- 

   Rune L. Hansen, 24.11. 2013 via RUNE-SAKEN: 
   https://www.facebook.com/groups/146219355403623/permalink/774498232575729/ 

   E-post: 
   Fra: jacob.sonne@yahoo.com 22.11. 2013, 11:03 
   Emne: innhold som bes fjernet på hunwww.net 
   Til: hunwww@online.no 

   Det gjelder følgende oppslag på nettsiden: 
   "Jon Lystrup:
   Min eks tjener ca 2 mill. Mansoureh Sadat Zahraei er barne psykolog m privat praksis v siden av leder jobb i barne ungdoms psykiatrien. Hun har sabotert vår datters rettslig pålagte samvær med meg som far i 2,5 år.
   Etter alvorlig sykdom er jeg nå NAV klient. NAV øker grunnet hennes sabotering av samvær mitt barnebidrag til henne. NAV, barnevern, domstoler BFD med Inga Marthe Thorkildsen og resten av regjeringen finner dette rett og rimelig som feminister flest.
   Gjør du? "
 
   Mansoureh Zahraei er min kone, jeg (og hun) ber om at dette innholdet fjernes. 
  
   Jacob Sonne 


--- --- --- 


   E-post, svar: 

   Til Jacob Sonne
   Angående ditt brev pr. e-post datert 22.11. 2013 til meg. 

   Jeg forstår det på Jon Lystrup og det jeg konkret vet om situasjonen og forholdene som at han og hans barn har vært og er utsatt for grove, ulovlige og straffbare forbrytelser. Forbrytelser mot en rekke av både Straffelovens og Menneskerettslovens paragrafer. At de begge ble angrepet og er utsatt for både kidnapping, fangehold, tortur, falsk familie-stand og mere til. Og som at det er politisk organisert kriminalitet, av en slags som er alminnelig pågående i dagens Norge. 
   At Jon Lystrup hevder at din kone, Mansoureh Zahraei, har vært og er medvirkende i disse forbrytelser er enten sant eller ikke sant. Du skriver ingenting om det er sant eller ikke. Viktig er det uansett at Jon Lystrup og andre kan skrive i åpenhet om dette og om lignende forhold og i det heletatt om grov kriminalitet offentlig. 
   At du og din kone reagerer adekvat på dette er også viktig og forhåpentligvis mulig. 
   Det fremgår forhåpentligvis av dette at 
fra min side innholdet ikke fjernes. 

   Hilsen fra Rune L. Hansen, e-post: hunwww@online.no 
   søndag 24.11. 2013 kl. 17 

--- --- --- 


   E-post, svar: 

   
Fra: jacob.sonne@yahoo.com 22.11. 2013, 17:53 

   > Til Rune Hansen 

   Jeg registrerer at du ikke ønsker å fjerne innholdet. 
   Jeg kan ikke akseptere at min familie henges ut på denne måten. Jeg vil derfor gjøre det jeg kan for å få slettet innholdet. 

   Jacob Sonne 


   *

   Rune L. Hansen:
   E-post til meg kvelden 27.11. 2013, kl. 21.21:

   Til Rune Leander Hansen
 
   Jeg har idag anmeldt deg til politiet
 
   Mansoureh Sadat Zahraei

    ----- Original Message -----
    From: Mansoureh Zahraei
    To: hunwww@online.no
    Sent: Sunday, November 24, 2013 6:16 PM
    Subject: innhold på hunwww.net bes slettet
    Følgende innhold om meg er registert på hunwww.net. " Min eks tjener ca 2 mill. Mansoureh Sadat Zahraei er barne psykolog m privat praksis v siden av leder jobb i barne ungdoms psykiatrien. Hun har sabotert vår datters rettslig pålagte samvær med meg som far i 2,5 år"
    
    Det er altså meg og mitt navn som er lagt ut på denne siden.  Jeg ber om at innholdet  slettes.
    
    Mansoureh Zahraei

   November 28 at 11:52am · 

   Rune L. Hansen:
   E-post til meg kvelden 03.12. 2013, kl. 23,50:

   Rune Leander Hansen
   Jeg har idag anmeldt deg til politiet, dette grunnet oppslag om meg og min kone den 24.11. Politiet har spesielt bedt om vi ettersender ny dokumentasjon dersom du skulle legge ut flere innlegg om meg og min kone framover.

   Jacob Sonne

   December 4 at 12:24am ·

   Christian Schiffer:
   Du må i ditt forsvar spesielt legge vekt på at du har gitt RLH og MZ anledning til å komme med tilsvar i saken. Da følger du god presseskikk. Politianmeldelse i denne sak er ren skikane, de må melde dette til pressens fahlige utvalg som har myndighet i slike saker,ikke politiet, noe du i neste tilsvar kanskje gjør lurt i å opplyse om.
   December 6 at 10:46pm · 

   Rune L. Hansen:
   Mitt forsvar mot hva? Og tilsvar til hvem?
   December 9 at 9:54pm ·

   Christian Schiffer:
   Jeg fulgte linken Rune, skumleste litt og så at du hadde svart dem. Det bør du ikke gjøre... (eller tok jeg feil?)
   December 9 at 10:03pm ·

   Rune L. Hansen:
   Jeg har ikke noe imot å informere (innenfor lovens rammer), tvert om.
   December 9 at 10:06pm ·

   Christian Schiffer:
   Nei, det er i prinsippet ikke noe galt med det, men du må være klar over at hvert ord du skriver til dem vil bli brukt mot deg. De vil bygge sin sak mot deg basert på det lille de evt. har fra før og alle de ting du selv sier. Så du bør derfor ikke si noe som helst menb kreve at de fremlegger sine påstander mot deg i sin helhet, etterpå sender du dem mail tilbake med en kort beskjed - saken avvist!
   December 9 at 10:08pm ·

   Rune L. Hansen:
   Jeg er vitende om at mange av de er blandt annet kriminelle. For andre og evt. andre forhold å forholde seg til slikt kan vel måten du beskriver kanskje være passende.
   December 9 at 10:12pm ·

   Christian Schiffer:
   Ja, det er bare ett tips. Ikke noe å debattere Rune.
   December 9 at 10:13pm ·

   Rune L. Hansen:
   Hmm, takk.
   December 9 at 10:14pm ·

   Rune L. Hansen:
   To brev fra Oslo politidistrikt ankom meg med posten i dag. Jeg antar det er brevene fra Jacob Sonne og hans kone Mansoureh Zahraei de handler om:
-- -- 
-- 20131213-fra-Oslo-politidistrikt-til-RLH.pdf ( intern ) -
-- -- -- 
20131216-fra-Oslo-politidistrikt-til-RLH.pdf ( intern ) -

   Rune L. Hansen:
   http://hunwww.net/ekte-kristendom/SAKER/MENNESKEVERN-DVD-RLH/MENNESKEVERN/ANDRE-BREVER/klager-til-rlh/20131122-fra-Jacob-Sonne-Mansoureh-Zahraei-til-RLH.html
   20131122-fra-Jacob-Sonne-Mansoureh-Zahraei-til-RLH.html
   hunwww.net
   

   
---
---

   
---
---