-- 20081022-Politiet-avhor-nr-2-av-Trude.html   Straffesak-fengslingen-av-RLH-21-10-2008.html  ( ekstern ) --- BREVENE ( ekstern )  ---- Politi-anmeldelsene-Index.html ( intern ) ---  dbn.html ( ekstern ) --- Dommer-etc-i-saken-Index.html ( intern ) ---  
   Inn-scannet, pdf-format:
   -- 20081022-Politiet-avhor-nr-2-av-Trude.pdf ( ekstern ) -
---