-- 20081023-Rettsbok-Kjennelse-H-tingrett-RLH.html    --- BREVENE ( intern ) ----  dbn.html ( ekstern ) ---

Kopi / avskrift, RLH:  

For oversikt se særlig: Straffesak-fengslingen-av-RLH-21-10-2008.html  ( ekstern ) ---  Politi-anmeldelsene-Index.html ( intern ) --- Dommer-etc-i-saken-Index.html ( intern ) ---

UFERDIG
---