-- 20081201-fra-Haugaland-tingrett-ang-barna.html             --- BREVENE ( ekstern ) ---  dbn-rlh ( intern ) --- 

Kopi / avskrift: RLH, 08.11. 2009.


Fra:
Haugaland tingrett,
Sørhauggt. 80,
5528 Haugesund

            
Til:
Rune Leander Hansen
p.t. Åna Fengsel
4365 Nærbø

Deres referanse:     Vår referanse:  08-081491TVI-HAUG   Dato:  01.12.2008

Trude Monica Hansen - Rune Leander Hansen

Underteikna hadde en samtale med Gudmund, Frøydis, Stauda og Alfredo mandag 1. desember 2008. Barna ble fulgt av mor, og jeg snakket med dem en og en. Det var ingen andre tilstede under samtalen enn barnet og dommeren. Alle barna var samarbeidsvillige og svarte greit på det de ble spurt om.

Kortfattet sammendrag av det som fremkom i samtalene:


Frøydis Hansen, f. 25.12.93.

Frøydis går nå i 9. klasse på Steinerskolen i Haugesund og trives godt der. Frøydis snakker også svært positivt om hjemmeundervisning. Hun har en bestevenninne som heter Anna. Frøydis er opptatt av kunst, musikk, natur, fugler og dyr. Hun er glad i å gå turer og er med i Natur og Ungdom. Frøydis bor sammen med mor og søsken på Skogland. De har greie naboer der. Hun trives på Skogland, men liker seg enda bedre i Vikebygd. Frøydis har ikke sett far på lenge og savner ham veldig. Hun gråter når hun kommer inn på dette. Frøydis ønsker å bo like mye hos hver av foreldrene, f.eks. en uke hos hver. Hun mener det vil gå greit å fortsette på Steinerskolen, også med en slik ordning.

Gudmund Cusanus Hansen f. 10.05.91

Gudmund har nylig flyttet inn til mor, etter å ha bodd en periode på hybel. Han går på videregående på Steinerskolen og liker seg der. Gudmund mener at det fungerer godt at alle barna bor hos mor. Selv ønsker han ikke å ha samvær med sin far. Han forteller om at da Balder flyttet hjemmenfra, var far svært imot det. Da Balder allikevel flyttet, nektet far resten av familien å ha kontakt med ham. Gudmund var nært knyttet til broren, og det var på den tiden at han selv begynte å ta avstand fra faren. Gudmund mener far setter de yngre søsknene opp mot mor og at han manipulerer dem. Han mener at alle barna bør bo hos mor, og at dersom de skal ha samvær med far, må det være med tilsyn. Bakgrunnen for det er at far har en "voldsom" oppdragelsesmetode og at han ikke tar hensyn til barnas egne meninger. Han forteller om at det kan være vanskelig for mor at de yngre barna tar fars parti, men mener at hun stort sett takler det greit.

Stauda Sofie Hansen, f. 24.05.97

Stauda går også på Steinerskolen og forteller om at hun har fått mange venner der. Hun har ikke fått noen bestevenninne ennå, men alle er snille mot henne på skolen. Hun fremholder at hjemmeundervisning er best, men at Steinerskolen er nest best. Stauda forteller at det er fint å bo på Skogland, og at de har snille naboer der. Det er allikevel enda finere i Vikebygd, mener hun, for der har de mange dyr og fugler. Stauda er veldig opptatt av dyr og hun forteller om at Gudmund har fått en kattunge, som hun får lov å passe på. Hun forteller videre at de har en stor eiendom i Vikebygd, og at pappa har fortalt at de skal bygge et kjempestort hus der med tre etasjer. Stauda ønsker egentlig at mamma skal bo sammen med dem i Vikebygd, og at foreldrene skal slutte å krangle. Hun reflekterer allikevel over at "det er det vel ikke bare å bestemme...". Hvis de ikke kan bo sammen i Vikebygd, vil hun bo like mye hos hver av foreldrene. Hun tror at foreldrene ville klart å samarbeide om en slik ordning, hvis de bare fikk litt hjelp til det. Hun sier at det ikke er så lett å komme på hva hun skal si til dommeren, fordi hun har ikke tenkt så mye på det. Hun mener i hvert fall at det ikke vil være så bra å bo hos en av foreldrene, og bare være på samvær hos den andre. Stauda mener det ville gått fint å fortsette på Steinerskolen, selv om hun var i Vikebygd halvparten av tiden. Det er lenge siden hun har truffet faren. Hun savner ham og har veldig lyst å møte ham. Hun formidler også tydelig at hun savner stedet der de bodde i Vikebygd.

Alfredo Ao Hansen, f. 17.08.99

Alfredo får hjemmeundervisning av mor og går ikke på skolen. Han synes ikke det er greit å bo på Skogland og formidler et stort savn til Vikebygd. Han snakker om eiendommen og om dyrene de hadde der. Han kaller Tindeland i Vikebygd for "hjemme". Alfredo er mye mindre meddelsom enn Stauda. Han svarer når han blir spurt, men sier ikke så mye utenom. Han gir allikevel klart uttrykk for at han vil alle sammen skal bo i Vikebygd. Dersom mor ikke vil det, får hun bestemme selv hvor hun vil bo. Da mener han at alle barna bør bo hos far i Vikebygd og det vil gå greit å bo der uten mamma. Han synes det er dumt at han ikke har sett far på lenge, og gir flere ganger uttrykk for at barna bør bo hos ham.Samtalene ble foretatt mellom kl. 09:45 og 11:00 i Haugaland tingrett.

Dersom partene har kommentarer til dette, må de være innkommet retten innen 08.12.2008.
Det vil deretter blir fattet ny midlertidig avgjørelse i saken.Likelydende brev er sendt til alle partar.


Haugaland tingrett

Helga Hågenvik  ( + underskrift ) 
tingrettsdommer  

 
---
Adresse:
Haugaland tingrett,
Sørhauggt. 80,
5528 Haugesund.
Postboks 385,
5501 Haugesund.
Sentralbord: 52701400. Telefaks: 52701401. Saksbehandler: Ingunn Elin Hansen. Telefon: 52701463.
Ekspedisjonstid: 08.45 - 15.45 (15.00)
Organisasjonsnummer: 974736705.
Internett/E-post:  www.domstol.no  haugaland.tingrett@domstol.no  

---

---