-- 20090218-Kjennelse-Gulating-lagmannsrett-siv-sak.html     --- BREVENE ( intern ) ---- Politi-anmeldelsene-Index.html ( intern ) ---  dbn.html ( ekstern ) --- Dommer-etc-i-saken-Index.html ( intern ) ---  

Kopi / avskrift, RLH:  


Uferdig!

GULATING LAGMANNSRETT

KJENNELSE

Avsagt:   18.02.2009 i Gulating lagmannsrett

Saksnr.:   09-024646ASK-GULA/AVD1

Dommere:  
                   Lagdommer     Stig Sjong
                   Lagdommer     Haakon Meyer
                   Lagdommer     Håvard RomarheimAnkende part             Rune Leander Hansen

Ankemotpart              Trude Monica Hansen      Advokat Trond Hjelde
Retten har forbudt offentlig gjengivelse av hele avgjørelsen
jf. Domstolsloven § 130 første ledd  (( Side 2 av 8: ))

---