-- 20090218-Kjennelse-Gulating-lagmannsrett-siv-sak.html     --- BREVENE ( intern ) ---- Politi-anmeldelsene-Index.html ( intern ) ---  dbn.html ( ekstern ) --- Dommer-etc-i-saken-Index.html ( intern ) ---  

Kopi / avskrift, RLH:  


Uferdig!

GULATING LAGMANNSRETT

KJENNELSE

Avsagt:   18.02.2009 i Gulating lagmannsrett

Saksnr.:   09-024646ASK-GULA/AVD1

Dommere:  
                   Lagdommer     Stig Sjong
                   Lagdommer     Haakon Meyer
                   Lagdommer     Håvard Romarheim



Ankende part             Rune Leander Hansen

Ankemotpart              Trude Monica Hansen      Advokat Trond Hjelde




Retten har forbudt offentlig gjengivelse av hele avgjørelsen
jf. Domstolsloven § 130 første ledd  



(( Side 2 av 8: ))













---