-- 20090506-til-bvt-fra-adv-BMeling.html      --- BREVENE ( intern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( intern ) ---

Kopi / avskrift - RLH: Dette brevet ble besvart 19.05. 2009 ( ekstern )


Fra:
Advokatfirma Sjødin, Meling & Co DA,
advokat Brynjar N. Meling,
St. Olavsgt. 13,
Postboks 860 Sentrum,
4004 STAVANGER.
Telefon: 51 84 20 60.
Telefaks: 51 84 20 61.
Vakttelf: 48 15 11 76.
E-post: post@smco.no  

Til:
Vindafjord kommune - barnevernstjenesten,
Postboks 70,
5586 VIKEDAL

Att: Brit Jorunn Krakk

Vår ref: 13400
Deres ref:
Ansvarlig advokat: Brynjar N. Meling

          Dato: Stavanger, 6. mai 2009

AD RUNE LEANDER HANSEN

Det vises til Deres brev av 21.04.09 ( ekstern ).

En ber om at det blir redegjort for årsaken til at Vindafjord kommune rådet mor til å anmelde to påsatte straffbare forhold til politiet.

En ber videre i forhold til de karakteristikkene som ble brukt, at det presiseres hvilke straffebestemmelser Rune Leander Hansen skal ha overtrådt, som grunnlag for Deres konkrete råd til mor.

Videre ber en i forhold til undersøkelsesplikten jf. forvaltningslovens § 17, om at det redegjøres for hva som ble gjort av undersøkelser i saken før det ovennevnte råd ble gitt.

En ber om en snarlig tilbakemelding.


Med hilsen
ADVOKATFIRMA SJØDIN, MELING & CO DA

Brynjar N. Meling
advokat
(+ underskrift)


---