-- 20090931-Til-NAV-fra-F-og-S.html               --- BREVENE ( ekstern--- dbn-rlh ( intern ) ---

RLH, 31.08. 2009: Dette brevet tilsendes i dag NAV pr. telefaks og e-post. Til:
NAV Forvaltning Karmøy,
Postboks 2011,
5504 Haugesund,
Telefon: 81 58 10 00.
Telefaks: 52048021.
E-post: nav.kundesenter.rogaland@nav.no

Fra:
Frøydis og Stauda Sofie Hansen,
Tindeland,
5568 Vikebygd.

                                                                   Dato: Mandag 31.08. 2009, Tindeland, Vikebygd i Vindafjord.


   ANGÅENDE SAK OM UNDERHOLDSBIDRAG

 
   Vi ber med dette om å få være parter, med fulle rettigheter, i sak om underholdsbidrag som pågår i vår familie, hvor også NAV er involvert.
   Vi er Frøydis Hansen, født 25.12. 1993, og Stauda Sofie Hansen, født 24.05. 1997.
   Vår far er Rune Leander Hansen, født 06.12. 1955, og mor Trude Monica Hansen, født 09.08. 1968.
   Våre yngre søsken er Alfredo Ao, Mariel Rose, Urda Lilje, Solborg Sera og Tormod.

   Vi bor alle hjemme i Vikebygd i Vindafjord kommune, bortsett fra mor som flyttet til Grue kommune 3. april 2008 og derifra videre.
   Da hun flyttet bortførte hun samtidig alle oss ungene, med lureri og imot vår vilje. Da vi kom hjem igjen bortførte hun oss igjen. Flere ganger.
   Vi og våre yngre søsken bor likevel i Vikebygd sammen med pappa, hvor vi har vårt hjemsted.
   Alle ungene har hele tiden bare villet hjem igjen, til pappa.
   Men mamma hindrer og nekter oss det. Det har hun gjort det meste av tiden.
   Stauda kom sist hjem igjen 8. mai 2009, Frøydis 16. mai 2009. Denne gangen tror vi ikke at mamma eller noen igjen skal klare å bortføre oss. Men vi er veldig bekymret for våre søsken som av mamma enda blir holdt borte hjemmenfra. Og våre søsken er enda mere bekymret og har det vanskelig for at de ikke får komme hjem igjen enda.
   Vi har enda ikke fått noe hjelp ifra politiet eller retten.
   Men vi håper at retten nå snart må hjelpe oss.
   Hvis ikke retten gjør det er retten urett og feil.
   Og hvordan skal det da gå?
   Da blir vår familie og vårt hjemsted enda mere ødelagt!
   Vi er veldig glad i vårt hjemsted, og i vår pappa. Mest selvfølgelig i pappa.
   Det er alle våre yngre søsken også.

   Det er en dame ved navn Iren K. Hebnes som i lang tid har forsøkt å ødelegge vår familie. Hun er leder for barnevern-tjenesten i vår kommune.
   Hun har lurt og skremt mamma og vår eldste bror Balder til å gjøre gale ting. Andre også.
   Dette håper vi retten snart skal ordne opp i.

   Ingenting skal få ta ifra oss vår pappa eller vårt hjemsted og vårt liv.

   Håper dere forstår at vi er veldig interessert i det som skjer i og med vår familie, og at vi følger med og deltar best mulig.
   Og at vi vil ha respekt, også som parter i saken.


   Beste hilsen og underskrift ifra

   Frøydis og Stauda Sofie HansenPS: Pappa hjalp oss med dette brevet.

Kopi til:
-- Pappas advokat Brynjar N. Meling, St. Olavsgt. 13, Postboks 860 Sentrum, 4004 Stavanger. E-post: bm@smco.no  
-- Frøydis sin advokat Lill Hege Furulund Høimyr, Karenslyst Allè 8 B, 0278 Oslo. E-post: post@advokat-hoimyr.no  ---