-- 20100124-til-Fy-nemnda-fra-RLH.html              --- BREVENE ( ekstern ) -

RLH: Avsendes pr. e-post 24.01. 2010.    Til:
Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker,
Rogaland,
Postboks 247,
4002 Stavanger.
Kontoradresse: Langgt. 96, 4306 Sandnes. Telefon: 51685350. Telefax: 51685369.
E-post: stavanger@fylkesnemnda.no


Fra:
Rune L. Hansen,
Tindeland,
5568 Vikebygd.
Tlf.: 53 76 76 87. E-post: hunwww@online.no  

Dato: 24.01. 2010, Tindeland


   Jeg henviser til deres brev datert 18.01. 2010 til meg angående min klage datert 15.01. 2010 til Fylkesnemnda i Rogaland over et midlertidig vedtak fattet av Barnevern-tjenesten i Haugesund ca. 13.01. 2010.
   Klagen ble natt til 16.01. 2010 oversendt Fylkesnemnda pr. e-post.

   Sak 10/021: Haugesund kommune, barneverntjenesten - Trude Monica Hansen m.fl.

   Dere skriver i deres svarbrev 18.01. 2010 følgende:
   "
Viser til din oversendelse til fylkesnemnda datert 16.01.10. / Kommunens midlertidige vedtak etter lov om barneverntjenester § 4-6, 2. ledd var rettet mot mor. / Du er følgelig ikke i rettslig posisjon til å påklage dette midlertidige vedtaket, da du verken har foreldrerett eller den daglige omsorgen for Frøydis og Stauda Hansen. / Klagen avvises." 

   Hva som står i deres svarbrev er uriktig, og klagen kan ikke avvises. Og Barnevern-tjenestens vedtak må straks umiddelbart oppheves, avvises og irettesettes. Og barna straks umiddelbart løsslippes.
   Den kommunale Barnevern-tjenestens midlertidige vedtak var ikke rettet mot mor, det var først og fremst rettet mot Frøydis og Stauda og undertegnede, far.
   Jeg har både foreldrerett, foreldreansvar og den daglige omsorg for Frøydis og Stauda. Jeg har endog alene den daglige omsorg for Frøydis og Stauda. Mor Trude Monica Hansen flyttet 03.04. 2008 hjemmenfra. Hun flyttet i slutten av september 2008 tilbake hjem igjen, men bare for omkring tre ukers tid.
   Og både jeg og barna bor hjemme på vår samme adresse i Vikebygd, ikke hos mor.

   Jeg har så absolutt både partsrettigheter, myndighet og vesentlig ansvar og interesse i saken.
   Fylkesnemnda må ikke la seg lure av Barnevern-tjenesten, Trude Monica Hansen, hennes advokat Trond Hjelde eller andre til å tro noe annet.

   Hverken retten eller noen som helst har rettskraftig bestemt noe som helst annet.
   At mor og hennes advokat Trond Hjelde i samklang med Barnevern-tjenesten med straffbare løgner, iscenesettelser og ugjerninger har forsøkt å få retten til å bestemme noe annet endrer ikke dette eller disse faktum.
   Heller ikke det at de har forsøkt å få andre til å tro noe annet.
   Alle deres forsøk i så måte overfor retten har blitt anket og er på ingen måte rettskraftige.
   Disse deres og medskyldiges forsøk og ugjerninger vil bli stevnet for retten, og er i stort monn allerede omtalt og dokumentert for retten.
   Jeg har på grunn av mors ugjerninger og uansvarlighet som far begjært overfor retten å frakjenne mor sin andel i foreldreansvaret og frakjenne mor sin andel i rett til daglig omsorg, for samtlige av våre barn. Dog ikke med hensyn til samvær, som jeg har begjært optimalt likeverdig eller efter rettens skjønn. Jeg har overfor retten også fremmet forslag om prøveordninger, samt klargjort at mitt ønske er at mor optimalt snart kan tilbakekjennes sin andel i foreldreansvaret.
   Mor har overfor retten begjært noe ganske så fullstendig motsatt, hvilket ikke har ført til rettskraftig avgjørelse.
   Imidlertid er det så at det er min stevning og mine begjæringer til retten som er til saksbehandling i retten - og som det i disse dager ventes rettslige avgjørelser på. Ifra Gulating lagmannsrett - sak nr. 09-172387TVI-HAUG, og ifra Norges Høyesterett - sak nr. 09-182138ASD-GULA/AVD1.

   Jeg har iøvrig i efterkant av min klage indirekte fått tilgang til en kopi av Barnevern-tjenestens angjeldende vedtak. Og jeg er meget rystet og forskrekket over innholdet i vedtaket og selve vedtaket, mildt sagt!
   Det står knapt en eneste sann eller berettiget setning noen steds i vedtaket.

   Til orientering vedlegger jeg her nu en gjennomgang jeg pr. 23.01. 2010 kl. 18.06 har gjort av vedtaket, setning for setning.

   Jeg vil iøvrig påpeke at min advokat Tone Linn Thingvold i Stavanger på vegne av meg i disse dager også påklager vedtaket overfor Fylkesnemnda i Rogaland. 

   Min formelle påstand fremgår selvstendig av min klage og av dette mitt brev og som et tillegg klage fra min advokat Tone Linn Thingvold i disse dager.

   
Barnevern-tjenestens vedtak må straks umiddelbart oppheves, avvises og irettesettes. Og barna straks umiddelbart løsslippes.


   Med hilsen fra

   Rune L. HansenVedlegg:
-- 20100114-RLH-kommentert-Midlertidig-enkeltvedtak.html
+ vedleggets vedlegg:
-- 20090507-dbn-RLH.html


Kopi pr. e-post til:

-- Min advokat Tone Linn Thingvold, e-post: tone@torstrup.no  - Advokatfellesskapet Torstrup § Grøsfjeld, St. Olavsgt. 6, 4005 Stavanger, Postboks 140 Sentrum, 4001 Stavanger. Tlf. 51 84 47 70. Fax: 51 84 47 71.

-- Frøydis sin advokat Lill Hege Furulund Høimyr, lh@advokat-hoimyr.no  - Advokatfirmaet Høimyr, Karenslyst Allè 8 B, 0278 Oslo. Tlf: 23 12 06 35 (direkte). Mobil-tlf: 93 05 16 16. Fax: 23 12 05 10. 

-- Advokatfirmaet Elden, e-post: post@elden.no  - Postboks 434 Sentrum, 0103 Oslo. Tlf. 21 67 10 00. Fax: 21 67 10 01. Vakt-tlf. 92 22 25 03.


---