-- 20100125-Folgebrev-til-kjennelse.html              --- BREVENE ( ekstern ) -

KOPI / AVSKRIFT - RLH: Dette Følgebrev i samme konvolutt som Kjennelsen ( ekstern ) som ankom meg eftermiddagen fredag 29.01. 2010 i rekomandert post.     
HØYESTERETTS KONTOR

(( + Norges våpenskjold med løve med øks. ))


Til:
Rune Leander Hansen,
Tindeland,
5568 VIKEBYGD


Sak nr. 2010-007, sivil sak, anke over beslutning:
Rune Leander Hansen mot Trude Monica Hansen


Vedlagt følger 2 utskrifter av Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse av 25. januar 2010 i ovennevnte sak til forkynnelse for Dem.

Forkynningstidspunktet fastsettes til 3. februar 2010.


Oslo, 27. januar 2010

For direktøren

Britt Wenche Aaslie   ( + underskrift )
førstekonsulent


---


Adresse:
Høyesteretts kontor,
Postboks 8016 Dep, 0030 Oslo
Kontoradresse: Høyesteretts plass 1, 0180 Oslo. Telefon: 22 03 59 00. Telefaks: 22 33 23 55. E-post: post@hoyesterett.no  
Hjemmeside: www.hoyesterett.no  

---