-- 20100126-til-RLH-fra-NAV-Innkreving.html       --- BREVENE ( ekstern ) ---  Skatteetaten-Folkereg-Brever-Index.html ( ekstern )  --- NAV-brevene-index.html ( ekstern --Penge-krav-Index.html ( ekstern ) --- dbn.html  (ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) ---

RLH: 
Dette brevet ankom meg i posten 01.02. 2010.  

   Hele brevet, inn-scannet, pdf-format:
   
- 20100126-til-RLH-fra-NAV-Innkreving.pdf ( ekstern ) -

---

Uferdig kopi / avskrift - RLH:    

 
Til:
Rune Leander Hansen,
Vikebygd,
5568 Vikebygd

Fra:
NAV-I,
NO-9917 Kirkenes

Dato: 26.01. 2010

Betaling av underholdsbidrag - trekkpålegg - saksnummer: 186525
Fødselsnummer: 061255*****, Navn: RUNE LEANDER HANSEN
(Oppgi saksnummer: 186525, eller ditt fødselsnummer ved henvendelser til NAV Innkreving (NAVI))

Vi har følgende


---
Adresse:
NAV-I,
NO-9917 Kirkenes.
Besøksadresse: Grubeveien 4 // NO-9910 Bjørnevatn
www.nav.no  //  navi@nav.no  
Tel. +47 21 05 11 00. Faks: +47 21 05 11 01. Kontonr. 8276 01 00435
Org.nummer: NO 991 076 573 MVA // Undernummer: 974 650 991


---