-- 20100216-dbn-med-mote-referat-RLH.html            --- BREVENE ( ekstern ) -

RLH: Dagboks-notater med møte-referat.    


-- Dagboks-notater, tirsdag 16. februar 2009, Vinberget:

   Fortsatt omkring null grader Celsius her ute, i hele dag.
---
   De er kanskje snart ferdige med grov-arbeidet med oss, efter fire år. (Pluss for-arbeider!)
   Så ser vi da enhver hva de har gjort med livene til vår familie, og hva som blir og ble resultatet av dette deres verk.
   Alt og det hele hvordan de gjorde det.
   Mange bør spørre om hvorfor de gjorde det!
   De visste jo ganske presis hva de gjorde. Det kan det ikke være tvil om.
   Svarene i så måte fremgår i stort monn av fakta, men er ikke det mest interessante.
   Fakta i det heletatt er av mere interesse.
   Jeg ber for min eftertid, at de må få betale for hva de gjorde, efter hva de gjorde.
   Og at ingen av de glemmes. Saken foreldes ikke.
   Slik må lov og rett i et samfunn være.
   Det er for forskrekkelig dyrt for oss alle om det ikke er slik!
   Deres kriminelle ugjerninger kan betegnes som uhyre forbrytelser imot menneskeheten.
   Det er viktig for oss alle iherdig å tilrettelegge for at slikt og lignende ikke skal kunne gjenta seg, hverken i den ene eller i den annen form.
   Glem ikke noe så viktig!
---
   Grove forbrytelser imot menneskeverdet og menneskeheten er en alvorlig sak.
---
   Vår familie er ikke den eneste. Jeg har sagt det om og om igjen. Men vi er et grundig godt dokumentert eksemplarisk eksempel, nokså umulig å overgår.
---
   Det er av stor interesse og betydning hvordan det som skjedde skjedde.
   Og at det lar seg rekonstruere.
   Det særlig unike med denne saken er at den så godt, lett og grundig lar seg kronologisk rekonstruere.

   Hva som har skjedd?
   Fire år med trakassering, trusler, terror og tortur på kryss og tvers. Og oppi det hele på kryss og tvers å bli svertet og mishandlet med falsk dokumentasjon og misbruk av lov og rett. Og konsekvensene underveis av det hele? Gjentagne kidnappinger og fangehold av både barna og far. Barna holdes under mishandling og krenkelser ulovlig og sterkt imot sin vilje borte fra far, hjemsted, skole, slekt, venner, sin identitet, integritet, trygghet, trivsel, osv. Far og barna utsettes for diskriminering, trakassering og terror fra ende til annen. Deres hjemsted for hus-inkvisisjoner, raseringer og økonomisk trakassering. Far frarøves foreldreansvaret for barna. Mor tilraner seg en falsk familiestand. Osv.!

   En heksegryte av galskap, hysteri og kriminelle ugjerninger.
   Forårsaket av Iren K. Hebnes.
   Lovstridig videreført av flere involverte.
   I forakt for Menneskerettsloven, Straffeloven, Barneloven med mere.
   I grove forbrytelser imot enkeltmennesker, menneskeverdet og menneskeheten.
---
   Idun får ta seg av hesten og annet hjemme i dag, jeg skal i fange-besøk i Haugesund fra klokken 14 til 16.
   Hesten, som er Idun, Frøydis og Stauda sin i lag, må vi kvitte oss med hvis ikke Frøydis og Stauda er hjemme i løpet av 14 dagers tid eller der omkring.
   
Idun forteller om møtet hun var i i går, at Trudes advokat Hjelde moret seg med å si at far aldri kommer til å ha foreldreansvaret for sine barn, at Dovrefjell før det faller!

   Vellykkede, talentfulle barn som ingen noensinne har sagt annet enn meget godt om, barn som jeg i praksis omtrent alene alltid, i alle år, har hatt foreldreansvaret for. Ikke for at jeg har vært eller er undertrykkende, men fordi jeg har vært mest moden, solid og trygg, og alle - ikke minst Trude - har vært glade og fornøyde med det slik. Trude har ikke vært tilsvarende moden for foreldreansvaret. Sin uansvarlighet og umodenhet sånn sett har hun ofte vist og demonstrert. Den daglige omsorgen for barna har jeg også alltid hatt hovedansvaret for, men dog sånn at selve omsorgen uproblematisk alltid vært nokså likelig fordelt mellom far og mor.
   Dette fremgår også av dokumentasjonen fra retten, dog uten at retten har lagt relevant betydning i det.
   Og som jeg impulsert av Idun skrev i mine Dagboks-notater i går:
   "Og det er jo så sprøtt, sier Idun, at de og alle skryter av alle ungene, men at de liksom ikke skjønner at det har sine grunner at ungene er så vellykkede og veloppdragne, talentfulle og alt det der!
   - Det er iallfall ikke sånn at de eller noen som helst tror at det er Trude sin ære, sier jeg. Det er iallfall ikke det de tror. Men de er liksom for dumme til å skjønne noe som helst. Og for fikserte på å tilintetgjøre barnas far! Det er så til de grader for sykt og dumt. Og ifra voksne mennesker, i en slik stilling!"

---
 
 Jeg dro til besøket i dag for å trøste og å oppmuntre Frøydis og Stauda, og for å svare på spørsmål de eventuelt måtte ha.
   
Og for bedre å få et inntrykk av hva de har opplevd og hvordan de har taklet det.
   Jeg forsøkte å være lydhør overfor hva Frøydis og Stauda ønsket å snakke om og hva de hadde å fortelle.
   Vi kom et stykke på vei i så måte.

   Det har vært veldig vanskelig for Frøydis og Stauda enda en gang og verre enn tidligere å bli utsatt for slik terror, trakassering, mishandling og krenkelser. Som altså enda pågår!

   Og med hvilken lov-hjemmel er det Barnevern-tjenesten i Haugesund med blandt annet Anne Sternhoff gjør slikt?
   Med nok et grunn-falsk dokument i form av et vedtak datert 14.01. 2010 ( ekstern )!
   Som også Fylkesnemnda på ulovlig vis gjør seg delaktig i! Enda en gang!

   Rett før og efter besøket fikk jeg også snakket med de to ifra Barnevern-tjenesten som var der. Anne Sternhoff og Gerd Lillian Hegerland. Det var omtrentlig bare Anne Sternhoff som snakket.

   - Jeg velger å tro på Trude, Balder og Gudmund sin versjon, sa Anne Sternhoff. Den er troverdig.
   En versjon som altså dog grundig er avslørt underveis! Som hele veien har bevist sin mangel på troverdighet!
   
Hun later i tillegg som hun ikke engang ser eller skjønner deres motiver for sin versjon. Eller er hun så dum?
   Og hva angår konsekvensene legger hun - til dels med rette, men bare tildels - ansvaret og eventuell skyld over på retten.
   (Den samme retten som på sin side henviser til Iren K. Hebnes som basis for saken, men nekter og hindrer å undersøke eller realitets-behandle saken!)

   - Retten har behandlet saken og avgjort det der, sier Anne Sternhoff.
   Men det er jo nettopp å behandle saken retten ikke har gjort!
   Retten sier på sett og vis at det er Iren K. Hebnes som har avgjort saken! Den samme Iren K. Hebnes som i og for retten grundig er avslørt!

   
- To psykiatere har sagt at du er syk, fremgår ifra Anne Sternhoff.
   Den ene, psykiater Kirsten Westly i Stavanger, som fullstendig ukritisk har skrevet hva Iren K. Hebnes har bedt henne om, uten noensinne å ha snakket med hverken far eller mor eller de angjeldende barna!
   Og hva med dr. Tungesvik, spesialist i psykiatri, den andre psykiateren hun sikter til, som i og for retten (og Barnevern-tjenesten) har fremlagt mildt sagt utvetydig dokumentasjon for det motsatte av hva Anne Sternhoff sier!
   
   - At det ikke har vært eller er samvær mellom barna og deres foreldre er din feil, presterte Anne Sternhoff også å si til meg!
   Til meg som siden begynnelsen iherdig har arbeidet for nettopp samvær, kontakt og dialog! Sammen med både Frøydis, Stauda og Idun, og advokat Meling og dr. Tungesvik - og flere til. Uten å nå frem, - uten annen tilbakemelding enn lureri, falskhet, krenkelser og taushet!
   Hun henviste særlig til møtet i Lensmannskontoret 14.12. 2009, som om jeg skulle være skyld i at det ikke kom noe sånn sett ut av møtet! Når det faktiske forhold var og er motsatt! Og resultatet ifra Barnevern-tjenesten i Haugesund sin side bare var mere lureri og terror!
   Alt hva som ble sagt og skjedde i møtet i Lensmannskontoret, hvor blandt annet også dr. Tungesvik var til stede, har jeg rent faktisk i sin helhet et klart og tydelig lyd-opptak av ( ekstern ), - som utvetydig viser og beviser at Barnevern-tjenesten i Haugesund lyger om og forfalsker også disse forhold!

   Jeg gjorde iøvrig et klart og tydelig lyd-opptak av alt i sin helhet som ble sagt og skjedde også i dag ( ekstern ).
   Begge disse lyd-opptakene sender jeg i morgen pr. post en kopi av til både min advokat Thingvold og Frøydis sin advokat Høimyr og til dr. Tungesvik. Eventuelt også til andre. Jo selvfølgelig også til Barnevern-tjenesten i Haugesund om det fremsettes et slikt ønske. 
   Samt av disse mine Dagboks-notater ifra i dag nu.

   Kanskje også de ønsker å kommentere hva som har skjedd?
   Kanskje videre også i forhold til vedtaket 14.01. 2010 ( ekstern ) som Barnevern-tjenesten i Haugesund brukte for å kidnappe Frøydis og Stauda og for nu enda med videre ondt i sinne å fangeholde de!?

   Det vil vel iøvrig knapt forundre noen om den der Barnevern-tjenesten i Haugesund sitt møte-referat fra begge disse møtene er fullstappede av løgner, sverting og trakassering?
---
*****

Rune L. Hansen,
Tindeland,
5568 Vikebygd.
Tlf. 53 76 76 87 mob. 91 72 99 20,
E-post: hunwww@online.no
Internett: http://hunwww.net