-- 20100222-Heksebok-Saksfremlegg-A.html                           --- BREVENE ( ekstern ) -

Kopi / avskrift - RLH:  Dette skriv fikk jeg kjennskap til 02.03. 2010, da som bestanddel og første vedlegg i Heksebok-2010-A ( ekstern ).

Side:  01 - 02 = Innholdsfortegnelse - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 -  

UFERDIG

Side 1:
 
Fra:
HAUGESUND KOMMUNE,
Barneverntjenesten

22.02.10                                        

SAKSFRAMLEGG FRA Haugesund Kommune
Barneverntjenesten
 

til
Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland
Barnets navn:           Frøydis Hansen                       f.:  25.12.93 *****
Barnets navn:           Stauda Sofie Hansen                f.:  24.05.97 *****

Adresse:                    Skoglandsvegen 108, 5514 HAUGESUND


Mors navn:              Trude Monica Hansen,
Adresse:                   Skoglandvegen 108, 5514 HAUGESUND
Sivilstand:                Separert 


Fars navn:                Rune Leander Hansen,
Adresse:                   Tindeland, 5568 VIKEBYGD
Sivilstand:                Separert 

Foreldreansvar:        mor


Offentlig partsrepresentant:
Barnevernkonsulent: Anne Sternhoff, 52 74 40 40/60

Prosessfullmektig for offentlig part:
Kari Nesse 52 74 40 40/39


Prosessfullmektig for privat parter:

For: Trude Monica Hansen:  Trond Hjelde, Djupaskarvn. 38, 5522 Haugesund, 52 70 82 70

For: Rune Leander Hansen:  Tone Lill Thingvold, St.Olavsgt. 6, 4005 Stavanger, 51 84 47 70

For: Frøydis Hansen:  Lill Hege Furulund Høimyr, Karenslyst allè 8 B, 0278 Oslo, 23 12 06 35Side 2:


   INNHOLDSFORTEGNELSE:

Side 3 - Dokumenter det henvises til

Side 3 - Relevante vedtak

Side 3 - Bakgrunn

Side 3 - De private parters vurdering av saken

Side 3 - Faktum i saken

Side 6 - Barneverntjenestens vurdering

Side 6 - Tiltaksplan

Side 7 - Forslag til vedtak


Side 3:


RELEVANTE VEDTAK
Akuttvedtak 4-6, 2.ledd fra 14.01.2010 ( ekstern ).

Foreldreansvar -  mor: ja --- far: nei
Daglig omsorg  -  mor: ja --- far: nei


Saken gjelder:
1.  Fastsettelse av samvær mellom mor og Frøydis og Stauda Sofie.
2.  Fastsettelse av samvær mellom far og Frøydis og Stauda Sofie.

Viser for øvrig til begjæring om omsorgsovertagelse mot mor.


FAKTUM I SAKEN
Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Rogaland besluttet 30.06.08 ( ekstern ) at barna kan bo hos mor under forutsetning at de ikke har annen kontakt med far enn samvær.
Side 4:  
Side 5:  
Side 6:  
 Side 7:  


Side 8:  


Side 9:

Side 10:Side 11:
Side 12:
Side 13:

---