-- 20100223-Bekreftelse-Anmeldt-forhold-til-TEG.html       --- BREVENE ( ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) ---

Kopi / avskrift - RLH: Kopi av dette ankom meg som vedlegg i et indignert brev datert 25.03. 2010 fra Trygve Einar Gjerde ( ekstern ).    


UFERDIG
---