-- 20100325-Indignasjon-fra-TEG.html                       --- BREVENE ( ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) ---

Kopi / avskrift - RLH: På grunn av forsinkende omstendigheter hos meg, deriblandt påsken, ankom dette brevet meg først tirsdag 06.04. 2010.Mosterhamn, 25.03.10                    
Til Advokat Tone Lind Tingvold,
     Advokatfellesskapet Torstrup & Grøsfjeld,
     St. Olavsgt. 6, 4005 Stavanger

Til Advokat Lill Hege Furulund Høimyr,
     Advokatfirmaet Høimyr,
     Karenslyst Allè 8 B,
     0278 Oslo.

Til Rune L. Hansen,
     Tindeland,
     5568 Vikebygd.

Sak: Svar fra Politiet på anmeldelse av Peer Cato Sjursen i Haugesund Barnevern.

Sender dere kopi av mitt engasjement i denne barnevernsaken der Rune Hansens to døtre, Frøydis og Stauda ble hentet av Barnevernet og Politi den 13. Januar 2010 og plassert i beredskapshjem.
Haugesund Barnevern sendte da ved, Peer Cato Sjursen, en Melding om enkeltvedtak, datert 14.01.10 ( ekstern ). Denne melding innholdt for meg 16 alvorlige forfalskninger av sannheten og direkte løgn om Rune, Frøydis og Stauda og indirekte også om undertegnede selv om ikke mitt navn var nevnt så hadde jeg ansvaret for det som var gjort med Rune Hansens inngangsdør.

Jeg fant da for min samvittighets skyld at jeg måtte anmelde Peer Cato Sjursen for hans grove dokumentforfalskning.

Avgjørelsen kom i posten i dag og Politiet finner ikke at Peer Cato Sjursen har gjort noe galt og dermed henlegger de saken.

Dette vil med andre ord si: Barnevernet kan skrive hva de vil og ønske hva de vil uten at vi på noen som helst måte kan stoppe dette. Hadde jeg påført min neste slike løgner som Peer Cato Sjursen gjør i sitt skriv, ja da ville jeg ha kommet i bolt og jern. En annen ting er det at noe så grovt ville jeg ikke ha gjort mot noe menneske og slett ikke mot min kjære Far i Himmelen som med sitt altseende øye ser ned på denne syndige jord og er vitne til all uretten, også den som begås mot Rune L. Hansen og hans barn.

Jeg innser at jeg ikke kommer lenger med denne sak og legger så alle dokumenter frem for dere som er lovkyndige og finner dere at dette bør følges videre så har dere min fulle støtte.

Med vennlig hilsen

Trygve Einar Gjerde,  ( + underskrift )

Leder for Kristenfolkets Nasjonale Støttefond,
5440 Mosterhamn.

 
Vedlegg:

-  20100318-Underretning-til-klager-TEG-fra-politiet.html ( intern )  
-  
20100223-Bekreftelse-Anmeldt-forhold-til-TEG.html  ( intern ) 
20100217-politi-anmeldelse-fra-TEG.html  ( intern )
-  20100120-til-bvt-fra-TEG.html  ( intern )
-- 20100114-Midlertidig-enkeltvedtak-Haugesund-k.html  ( intern )

 
---