-- 20100223-Heksebok-2010-B.html    

RLH, pr.20.06. 2011:    


   RLH:

   Denne "20100223-Heksebok-2010-B.html" inneholder følgende (her benevnt A, B og C):

          A:  5 sider:  "Begjæring om avgjørelse til Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker", fra advokat Kari Nesse for Barneverntjenesten i Haugesund kommune, datert 23.02. 2010.

          B:  1 side:  "Innholdsliste".

          C:  65 sider:  
                s. 1-14:  "Saksframlegg, fra Haugesund kommune Barneverntjenesten til Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker", datert 22.03. 2010.
                s. 15-49:  "Sakkyndig erklæring" fra Kirsten Westly for
Barneverntjenesten i Haugesund kommune, datert 07.09. 2007. ((RLH: H---->  20070907-Kirsten-Westlye-Hebnes.html  ( intern ) )).
                s. 50-51:  Haugaland og Sunnhordland politidistrikt, politioverbetjent Arild Austrheim. Brev med uttalelse om far og mor Hansen til Barneverntjenesten i Haugesund kommune, datert 08.12. 2008. ((RLH: C---->  20081208-Arild-Austrheim-brev-Hebnes.html  ( intern ) )).
                s. 52-53:  "Spesialistvurdering" fra dr. Hans Olav Tungesvik, datert 03.04. 2009. ((RLH: ---->  20090403-spesialistvurdering.html  ( intern ) )).
                s. 54-56:  "Spesialisterklæring" fra dr. Hans Olav Tungesvik, datert 10.09. 2009. ((RLH: ---->  20090910-Spesialisterklaering-dr-Tungesvik-RLH.html  ( intern ) )).
                s. 57-64:  "Melding om enkeltvedtak" fra Barneverntjenesten i Haugesund kommune til blandt annet Fylkesnemnda i Rogaland, datert 14.01. 2010. ((RLH: C---->  20100114-Midlertidig-enkeltvedtak-Haugesund-k.html ( intern ) )).
                s. 64-65:  Brev med godkjenning av vedtak fra Fylkesnemnda i Rogaland til Barneverntjenesten i Haugesund kommune, datert 14.01. 2010. ((RLH: C---->  20100114-fra-Fylkesnemnda-til-BVT.html  ( intern ) )).


---