-- 20100304-Beslutning-om-Besoksforbud.html          --- BREVENE ( ekstern ) ---  Besoksforbud-mv-index.html ( intern ) ---   

Kopi / avskrift - RLH: Dette ankom meg og ble forkynt for meg først onsdag 12.05. 2010. Se evt. herom i mine Dagboks-notater for 11. og 12.05. 2010 ( ekstern ). Se iøvrig:  -- 20100507-Ang-besoksforbud-fra-RLH.html  ( intern ). 

Fra:
Haugaland og Sunnhordland politidistrikt,
Øyvind Bore, politiadvokat


Beslutningen om Besøksforbud mv.


Med hjemmel i straffeprosessloven § 222a forbys

Rune Leander Hansen, f. 06.12.1955
5568 VIKEBYGD

å oppsøke, å forfølge og på noe vis å ta kontakt med Trude Monica Hansen født 09.08.1968.

Forbudet gjelder fra i dag, og frem til og med 09.03.2011.

Det er grunn til å tro at Rune Leander Hansen ellers vil:
     - Begå en straffbar handling overfor en annen person
     - Forfølge en annen person
     - Krenke en annens fred

Forbudet er ilagt etter begjæring fra Trude Monica Hansen.

Den som forbudet er rettet mot, kan straks eller senere kreve beslutningen brakt inn for retten. Dersom beslutningen kreves brakt inn for retten, vil påtalemyndigheten snarest råd og så vidt mulig innen 5 dager etter at kravet ble fremsatt, oversende saken til retten.

Overtredelse av forbudet er straffbart etter straffeloven § 342 annet ledd, og kan straffes med bøter eller fengsel inntil seks måneder eller begge deler. I gjentakelsestilfeller kan overtredelsen straffes med inntil 2 års fengsel.

Fornærmede er varslet om beslutningen.Haugaland og Sunnhordland politidistrikt, 04.03.2010


Øyvind Bore
politiadvokat


ARA003  
Dok. nr. 06,05,10 
Anm.nr.: 10268517  7882/08-32---