-- 20100318-Underretning-til-klager-TEG-fra-politiet.html   --- BREVENE ( intern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( intern ) ---

Kopi / avskrift - RLH: Kopi av dette ankom meg som vedlegg i et indignert brev datert 25.03. 2010 fra Trygve Einar Gjerde ( ekstern ).    


UFERDIG
---