-- 20100330-fra-NAV-Pensjon-Melding-endring.html       --- BREVENE ( ekstern ) --- NAV-brevene-index.html  ( intern ) ---

Kopi / avskrift - RLH: Dette brevet ankom med posten mandag 12.04. 2010.  

Kommentarer -


UFERDIG


KOMMENTARER:

RLH:
--- --- Utsnitt fra mine Dagboks-notater for mandag 12.04. 2010 ( ekstern ):

---
   NAV Vindafjord ved Heidi Hansine Vinnes telefonerte i dag utpå formiddagen og vi fikk snakket om det jeg har forsøkt å henvende meg angående. Jeg ble dessuten bedt om å komme dithen enda en gang, senere i uken til avtalt tid.
---

   Det ankom et brev datert 30.03. 2010 fra NAV Pensjon i dag ( ekstern ). Temmelig så uforståelig og lite konkret og direkte i det meste av sitt innhold. Det dreier seg om en eller annen regulering de gjør i trygden min og i forhold til barna, nøyaktig hva er det vanskelig å lese seg til, så der må jeg nok spørre noen til råds.
   Det aller første avsnittet i brevet er imidlertid lett å forstå, og går slik:
   "NAV har endret forsørgingstillegg i uførepensjonen fra 1. februar 2010 fordi vi har fått melding om at to av dine barn ble plassert utenfor hjemmet av barnevernet den 13. januar 2010."
   Første avsnitt på side 2 er også nokså forståelig, og går slik:
   "To av dine barn bor ikke lenger hos deg, og du regnes derfor ikke som forsørger for dem. Barnetilleggene opphører fra måneden etter at barna ble plassert utenfor hjemmet, og virkningstidspunktet er derfor satt til 1. februar 2010."
   Og litt lenger nedpå siden, følgende:
   "Uførepensjonen blir utbetalt med nytt beløp så snart som mulig. / Fordi pensjonen din er redusert tilbake i tid, medfører dette at du har fått utbetalt for mye i pensjon i denne perioden. Vi vil derfor sende deg eget forhåndsvarsel om eventuell tilbakekreving av det feilutbetalte beløpet."
   Brevet har tilsynelatende en eller annen sammenheng med det kriminelle vedtaket til Barnevern-tjenesten i Haugesund 14.01. 2001 ( ekstern ), som de brukte for å kidnappe Frøydis og Stauda - og enda fangeholder, truer og knebler de og flere til med!
   Det de og fylkesnemnda og Haugaland tingrett og Trude og advokat Hjelde sier at ingen skal ha lov til å klage eller protestere på!
   Forstå det den som kan. Uhyrlig kriminell urett er det dog uansett. Absolutt fullstendig i strid med alt som har med lov og rett og menneskerettigheter og anstendighet og folkelighet og menneskelighet å gjøre! Og dog - det skjer, og pågår enda!

   Og alt mulig annet av kriminell galskap de samtidig steller i stand.

   Det er med andre ord Iren K. Hebnes og hennes medhjelpere som igjen dirigerer NAV til et eller annet. Og da går ting meget fort og gjelder helt andre "regler" og "lover" enn ellers! Når jeg berettiget har bedt NAV om slikt noe gjelder de samme regler og lover ikke.
   Iren K. Hebnes og hennes såkalte Barnevern-tjeneste, eller hvem det enn er som står bak, dirigerer både politiet, retten, fylkesnemnda, NAV, kommunelege Terje Egil Kleiven, Haugaland sykehus og tilsynelatende alt og alle, til alt hva hun enn ønsker - uten at hverken advokater, vitner og beviser eller noe eller noen som helst klarer å stoppe henne!
   En slik makt kan vel ikke engang kongen i vårt land ha?! Meget så tanke-vekkende.

   Og dette er altså Norge!
---
---

--- --- Utdrag fra mine Dagboks-notater for torsdag 15.04. 2010:

---
   Jeg skal til tannlegen i dag og derefter til NAV Vindafjord i Sandeid.
   Begge efter avtale.
---
   Kom hjem igjen omkring 12-tiden.
   NAV Vindafjord sa på sitt kontor i dag at det brevet datert 30.03. 2010 jeg mottok forleden dag fra NAV Pensjon ( ekstern ) innebærer at trygden min ytterligere reduseres - nu til omkring 6 tusen kroner måneden!
   Altså ikke til å leve av, men tilsiktet til å dø av. Ytterligere.
   NAV Vindafjord sier også i dag på sitt kontor at de skal betale 5.000,- av telefon-regningen når Idun har innbetalt til min konto 1.670,- kr. for sin telefon-regning. Og at de iøvrig innbetaler til min konto kr. 900,- til "krisehjelp livsopphold" for 9 dager a 100,- kr. (fra 11.04. 2010) frem til 20.04. 2010.
   Og at de skal undersøke hvorfor det trekkes så meget og nu utbetales så lite månedlig i trygd til meg, og hva som kan gjøres med det.
   I forhold til hele problematikken altså ingen løsning enda.

   Da jeg i fjor sommer så jeg kunne ha anledning til å ta diverse jobber å tjene penger på ble jeg av NAV nektet å frasi meg trygden som allerede da var trakassert ned til altfor lite til å leve av. Nu når jeg trenger den blir jeg bare utbetalt rester av den ment som et dødsstøt. Alt slik så forskjellig av lovstridige, kriminelle ugjerninger de morer seg over i sin krig-føring.

   Samtidig som jeg må jobbe stadig mere dag og natt konstant for å redde våre liv. En står ikke rolig og ser sine egne barn, sin familie, sitt hjemsted og sin integritet og identitet og våre liv brenne opp! En står på og jobber det som er nødvendig og det som trengs for å slukke brannen.
---
   Tannlege-regningen i dag ble på 1.408,- kr.
---
   Arbeiderparti-ideologien er en fare for alt og alle.
   Livsfarlig!
---

---

--- ---
---