-- 20100408-ps-fra-rlh.html                      --- BREVENE ( ekstern ) ---    

RLH:     Det mest interessante og viktige med skrivene fra Fylkesnemnda og retten er selvfølgelig hvorvidt barna igjen blir forsøkt fratatt sin far og far barna (med alt hva dette konkret innebærer) uten retts-behandling og uten anke-mulighet!
   Det er det Fylkesnemnda og Haugaland tingrett, og resten av Iren K. Hebnes sitt støtte-apperat, hele veien forsøker å vri seg unna - og ikke vil ha fokus på.
   I så måte gjør de nærsagt hva som helst av kriminelle ugjerninger for å trumfe gjennom Iren K. Hebnes sin vilje!
   Sammenhørende med konkret dette den falske dokumentasjon fra Iren K. Hebnes datert 13.12. 2007 ( ekstern ) og Kirsten Westlye datert 07.09. 2007 ( ekstern ) som om og om igjen blir forsøkt hvitvasket og videreført, og som ganske enkelt gjennomsyrer hele saks-komplekset - så som saks-kompleksets kjerne.
   Det er på sett og vis det hele saken og saks-komplekset dreier seg om - bortsett fra menneskene! Og bortsett fra de tilsiktede konsekvensene.
---
   Med hilsen fra

Rune L. Hansen,
Tindeland,
5568 Vikebygd.
Tlf. 53 76 76 87 mob. 91 72 99 20,
E-post: hunwww@online.no
Internett: http://hunwww.net
---