-- 20100416-fra-Riksadvokatembetet-Paategningsark-01-21.html   --- BREVENE ( ekstern ) --- dbn RLH ( ekstern ) ---> Straffesak-fengslingen-av-RLH-21-10-2008.html ( intern ) ---

Kopi / avskrift - RLH: Ankom pr. post tirsdag 20.04. 2010, konvolutten post-stemplet 16.04. 2010. Ingen vedlegg, kun dette arket i konvolutten.  

(( stemplet: GJENPART ))     
PÅTEGNINGSARK
Dok nr 01,21         
Riksadvokatembetet
Postboks 8002 Dep
0030 Oslo


10268517  1475/10-63/BFE001                                                          16. april 2010

RUNE LEANDER HANSEN, F. 06.12.1955 - DOMFELTES ANKE OVER DOM

Sendes med vedlegg Høyesterett, under henvisning til foranstående brev av 13. april 2010 fra Rogaland statsadvokatembeter jf., påtegning herfra av 14. april d.å ( ekstern ).

RIKSADVOKATEMBETET, POSTBOKS 8002 DEP, 0030 OSLO


Bjørn Feyling  (( + underskrift ))
kst. førstestatsadvokat


Gjenpart: Rune Leander Hansen, Tindeland, 5568 Vikebygd
              Advokat Trond Hjelde, Postboks 267, 5501 Haugesund


EFR012      


---