-- 20100512-dbn-rlh.html                    --- BREVENE ( ekstern ) ---    


-- Dagboks-notater, onsdag 12. mai 2010, Vinberget:

   I underkant av null grader Celsius her ute i natt.
   Sol og fin-vær. Dog ikke så veldig varmt. Kjetil kom igår med en ny silo-ball.
---
   Den som gjennomskuer og avslører kriminelle kan fort bli kontroversiell, særlig blandt kriminelle. Den som er åpenhjertig også. Endog den som er vis og forstandig kan fort bli både kontroversiell og upopulær, ja til og med hatet, i et uforstandig samfunn. Den som er vis og forstandig og gjennomskuer kriminelle og er åpenhjertig, eller som bryr seg, kan i et uforstandig samfunn risikere å få en hærskare av krigs-erklæringer og synse-mafia imot seg!
---
   At slike som for eksempel Trudes advokat Trond Hjelde stadig forsøker å bagatellisere det som har skjedd er ikke bare taktisk, men er også typisk for en viss trend av egoisme som hærjer visse samfunn og miljøer. En trend som sier meget om hvilket forhold slike mennesker har til både sine egne barn og til andres - og til det å være far og mor. Bagatellisering av å frarøve barn deres far, hjemsted, skole, integritet, identitet, etc., av kidnapping, fangehold og knebling av barn, av uhyrlige trusler, angrep, hus-inkvisisjoner, frekkhet, krenkelser, trakassering, omskoleringer, indoktrineringer, tortur, mishandling, løgner og dokument-falsk på kryss og tvers, etc.

   I Fylkesnemndas vedtak 06.05. 2010 ( ekstern ) står det blandt flere andre merkverdigheter, som en gjengivelse av noe fra advokat Hjelde, at: "Det er trusselen fra far som er grunnlaget for at barneverntjenesten mener at det offentlige må overta omsorgen for barna. Barnas far har en klar tendens til å overdrive og han har problemer med å styre sin ordbruk. Far har imidlertid flere gode sider." Den siste setningen der noe nytt ifra hans side for at han skal virke mere troverdig og mindre på tvers av fakta. Men altså, at "far har en klar tendens til å overdrive og han har problemer med å styre sin ordbruk". Dette bare et enkelt eksempel på advokat Hjeldes mange forsøk på å bagatellisere hva som har skjedd. På å bagatellisere slikt noe, forhold som fullstendig er i strid med mange av Menneskerettslovens og flere av Straffelovens bestemmelser, og som kvalifiserer for flere års fengsel.

   Slikt ser de helst at en forholder seg taus og tiende overfor! De misliker og forsøker å mistenkeliggjøre all ordbruk sånn sett!
   Og naive, anstendige mennesker tror knapt at slikt noe kan skje i et samfunn som Norge! Forteller en om hva som har skjedd og skjer risikerer en fort mistanker om at en overdriver eller om at en må være paranoid. Hvilket jo passer advokat Hjelde og visse andre kriminelle utmerket godt.
   Det har dog skjedd - og det skjer! Og det å bagatellisere det er grov uhyrlighet og meget så grov umenneskelighet.
   Det har faktisk sine meget gode grunner at slikt noe er sterkt i strid med mange av Menneskerettslovens (1999) bestemmelser og i henhold til Straffeloven er grove forbrytelser!
   Forhold som ikke bare har blitt regnet, men som fortsatt regnes som straffbare og grovt umenneskelige i nærsagt ethvert samfunn til nærsagt enhver tid.
   Og dette og slikt er altså hva visse krefter og trender nu vil forsøke å bagatellisere?! Imidlertid er krefter og trender som i handling (og altså ikke bare som menings-ytring) forsøker å bagatellisere slikt noe, grovt kriminelle!
   Slik har det alltid nærsagt overalt vært!
   Så som noe fullstendig selvfølgelig.
   Skal Iren K. Hebnes, Anne Sternhoff, advokat Trond Hjelde, Trude og Balder (og Gudmund) og mormor eller andre endre på det må de først finne seg et molbo-land hvor en slik endring er mulig!
   Den eller de som allerede nu tror seg å ha funnet et slikt molbo-land er grovt kriminelle.
   Lov-bestemmelsene har vi fullgodt de, men ikke for å gjemmes unna eller forbigåes.
   Og skal lovens unntaks-bestemmelser gjøres gjeldende så må de redegjøre for hvilkne! Hvilket er hva Anne Sternhoff i den kommunale Barnevern-tjenesten i Haugesund febrilsk og selv-avslørende forsøker på (også ved dokument-falsk, i Straffelovens betydning), så som en siste ut-tonende rest av forsøkene på å forsvare Iren K. Hebnes og seg selv. Og som advokat Hjelde innbitt stadig forsøker på ved å peke på Iren K. Hebnes, Kirsten Westlye og Anne Sternhoff, og ved hver gang å peke på når og hvor disse og han selv klarte å lure fylkesnemnda og retten! Og som Trude dum, grådig og hovmodig peker på så som unnskyldning for å ha forholdt seg kriminell til!
   Deres tanke og plan (likesom Iren K. Hebnes sin) var iøvrig helt ifra begynnelsen samtidig å peke på og å misbruke visse unntaks-bestemmelser som kan gjøre seg gjeldende ved separasjon og oppløsning av ekteskap, altså i såkalt sivil sak for retten!
   Og det er hva de har gjort.
   Men alt det hva de har gjort har i forhold til loven eller fakta ingen reell basis i virkelighetens faktiske forhold. Men kun i de visse usanne påstandene som ble tilrettelagt av Iren K. Hebnes, mormor og Balder og senere fulgt opp av Trude med sin advokat Hjelde og Gudmund.
   Disse usanne påstandene kan sammenfattes i følgende 8 punkter ment som et kompleks for å kunne henvise til unntaks-bestemmelser og mangel på likeverd:
   1:  Far er psykisk syk og har dårlige omsorgs-evner for barna.
   2:  Far er voldelig, undertrykkende, egoistisk, truende, har dårlige personlige egenskaper, har mistillit til offentlige myndigheter, etc.
   3:  Far har dårligere omsorgs-evner enn mor og den såkalte Barnevern-tjenesten.
   4:  
Familien har under far isolert barna fra resten av verden, etc.
   5:  Familien var under far preget av kaos og uansvarlighet, etc.
   6:  
Barna har under far ingen, eller utilfredsstillende, skole.
   7:  Fars dagboks-notater, skriverier og oppførsel vitner om uansvarlighet og mangel på respekt.
   8:  Samarbeide med far er hverken mulig eller rett.

   Problemet er at ingen av disse påstandene er sanne. De ble funnet opp av Iren K. Hebnes med hjelp og støtte fra visse andre, i en viss hensikt. I en viss krig-førende hensikt som innebærer følgende mål:
   Å til-intetgjøre barnas far, hjemsted, skole, livsstil, integritet og identitet. Altså:
   A:  Å frata barna deres far. B:  Å frata barna deres hjemsted. C:  Å frata barna deres skole. D:  Å frata barna deres livsstil. E:  Å frata barna deres integritet. F:  Å frata barna deres identitet.
   Ingenting av dette er imidlertid lovlig! Ikke med mindre enn hvis det er tilstedeværende gjeldende unntaks-bestemmelser som kan gjøre det lovlig. Og det hverken har det vært eller er det.
   Ikke bare er det ikke lovlig, det er uhyrlig urett.
   Iren K. Hebnes eller andre sine usanne påstander hverken er eller skal være en trussel som gjør slikt noe lovlig!
   Men de ble og blir fremsatt av Iren K. Hebnes og hennes med-hjelpere i tilsiktet hensikt.
   Disse forhold er det imidlertid ikke Iren K. Hebnes som skal bestemme.
   Og har barna og far uberettiget vært utsatt for angjeldende urett er det så lovens bestemmelser om gjenopprettelse som er gjeldende og snarest må tre i kraft!
   Det er hva far hele veien underveis har hatt og fortsatt har tillit til, i full visshet om at Iren K. Hebnes sine påstander har vært og er usanne og i full visshet om at Menneskerettslovens og Straffelovens bestemmelser verner om de angjeldende.
   Jeg er fullstendig uforskyldt i at Iren K. Hebnes ønsket meg ondt.
   Skal en ikke kunne ha tillit til lov og rett blir verden en heksegryte av krig og elendighet.
   Men far og de angjeldende barna venter enda på at lovens bestemmelser skal tre i kraft.
   Og det haster mere og mere for at ikke uretten skal utarte i fullbyrdelse!
---
   Jeg telefonerte og spurte efter lensmann Gjærde i formiddag og sa han likevel ikke telefonerte meg i går, og jeg fikk nu beskjed om at han skal gies beskjed igjen om å telefonere meg. Lensmann Gjærde telefonerte derefter klokken 13.45 og spurte om jeg kunne komme dit eller noen derfra hit for forkynnelse av ny Beslutning om Besøksforbud datert 04.03. 2010. Jeg sa det er vanskelig for meg å komme meg noe sted og vi ble enige om at de kommer hithen i løpet av dagen før klokken 17.30.
---
   Lensmann Gjærde og en til, en ny der ved Lensmannskontoret, kom kjørende omkring 15-tiden. Snakket bare litt med de og de leverte forkynnelsen av Beslutningen om Besøksforbud datert 04.03. 2010 ( ekstern ). Den er underskrevet Øyvind Bore, politi-advokat (som har vært aktor i saks-komplekset i tingretten), Haugaland og Sunnhordland politidistrikt. Det står at: "Forbudet er ilagt etter begjæring fra Trude Monica Hansen." Og det står referert til et anmeldelses-nummer 10268517  7882/08-32 og Dok. nr. 06,05,10 (ARA003). (Bokstavene ARA tror jeg er en forkortelse for Arild Austrheim.)
   Jeg gav de beskjed om at de må melde det som sak inn for retten.
---
   Men hvorfor våger representanter for påtale-myndigheten å lukke øynene for meget lett synlige meget grove straffbare forhold?
   Selvfølgelig ser de og vet klart og tydelig at det er snakk om meget grove forbrytelser, det ser lett enhver med noe vett. Men hva er det som får de til å late som om de ikke ser eller forstår det?

   Den forklaringen Thor Buberg ga meg i går er jo så altfor meget dum og forklarer egentlig ikke noe som helst i forhold til det hva det kriminelle dreier seg om i forhold til Straffelovens og andre lovers bestemmelser. Forventet han at jeg eller noen med en smule vett og kjennskap til lovverket skulle tilfredsstilles med en slik forklaring? I så tilfelle tok han iallfall feil. Men er han selv virkelig så dum? Det kan han vel umulig være? Men er det altså liksom det de alle sammen skal late som?
---
   Vi skal uansett konkret finne ut av det! Også det. Uten vaghet, synsing eller spekulasjon.
---
   Jeg snakket litt med Andi da han telefonerte forleden kveld. Han var da reist hjem til Stavanger og sa at Idun ble igjen i Haugesund. Idun har jeg enda ikke hørt noe fra.
---
*****

---