-- 20100518-til-politiet-ang-besoksforbud-fra-RLH.html       --- BREVENE ( ekstern ) ---

RLH: Avsendes pr. e-post tirsdag 18.05. 2010.     Pr. e-post Til:
Haugaland og Sunnhordland politidistrikt, e-post: post.haugalandogsunnhordland@politiet.no  
Øyvind Bore, politiadvokat
Og: Lensmannskontoret Vindafjord

Fra:
Rune L. Hansen,
Tindeland,
5568 Vikebygd

                                                                                             Dato: tirsdag 18. mai 2010, Tindeland.

   Fra Rune L. Hansen angående Beslutning om Besøksforbud m.v.

   Jeg henviser til at en Beslutning om et såkalt Besøksforbud m.v. datert 04. mars 2010 underskrevet politiadvokat Øyvind Bore ( ekstern ) ble forkynt for meg onsdag 12. mai 2010 av lensmann Gjærde fra lensmannskontoret i Vindafjord kommune samtidig med at jeg muntlig gav lensmann Gjærde beskjed om at jeg umiddelbart ønsker han skal melde Beslutningen inn for rettsbehandling. Det vet jeg ikke om han har gjort, men uansett gir jeg her nu også skriftlig klar beskjed om at Beslutningen umiddelbart kreves rettsbehandlet og at min advokat Tone Linn Thingvold gies beskjed om at dette krav taes til efterretning.


   Hilsen

   Rune L. Hansen


Kopi til:
-- Advokat Tone Linn Thingvold, e-post: tone@torstrup.no i advokatfellesskapet Torstrup § Grøsfjeld, St. Olavsgt. 6, 4005 Stavanger, Postboks 140 Sentrum, 4001 Stavanger. Tlf. 51 84 47 70. Fax: 51 84 47 71.


---