-- 20100527-til-Sivilombudsmannen-fra-RLH.html        --- BREVENE ( ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( intern ) ---  dbn.html ( ekstern )  ---

RLH: Dette brevet avsendes 27.05. 2010 pr. e-post og dagen efter som vanlig post.            Til:
Sivilombudsmannen,
E-post: postmottak@sivilombudsmannen.no
Postboks 3, Sentrum,
0191 Oslo, Norge. Tlf. 22 82 85 00. 

Fra:
Rune L. Hansen, E-post: hunwww@online.no  
Tindeland,
5568 Vikebygd, Norge. Tlf. 53 76 76 87.


Dato: torsdag 27. mai 2010, Tindeland.                            


   Angående uberettiget henlagt politi-anmeldelse


   Jeg ber med dette Sivilombudsmannen hjelpe meg og mine barn med en sak.
   Det dreier seg om en uberettiget henlagt politi-anmeldelse og klagen over henleggelsen.
   Jeg avsender nu samtidig pr. e-post en kopi til Sivilombudsmannen av klagen, og herværende brev avsender jeg til Sivilombudsmannen også pr. post i morgen.

 
   Med hilsen fra

   Rune L. Hansen,

   torsdag 27. mai 2010.


---