-- 20100604-Til-Skatteetaten-Skatt-Vest-fra-RLH-ad-F-og-S.html       --- BREVENE ( ekstern ) -- NAV-brevene-index.html  ( intern ) ---

RLH: Dette brevet avsendes pr. fax og e-post 04.06. 2010. Brevet ble besvart datert 11.06. 2010 fra Skatteetaten ( ekstern ).  


Til:
Skatteetaten, Skatt Vest,
Telefax: 51 91 73 01, E-post: skattvest@skatteetaten.no  -
Postboks 8103,
4068 Stavanger.

Fra:
Rune L. Hansen, f. 06.12.55,
Tindeland,
5568 Vikebygd.

Dato: fredag 04.06. 2010, Vikebygd.                     

Angående Frøydis og Stauda Sofie sin adresse


   I et brev fra NAV datert 10.05. 2010 ( ekstern ) har jeg fått visse opplysninger vedrørende min datter Frøydis Hansen, f. 25.12. 1993, og Stauda Sofie Hansen, f. 24.05. 1997, som jeg fra Skatteetaten hermed henvender meg og vil ha bekreftet eller avkreftet samt orientering om og evt. kopier av dokumentasjon i forhold til.

   
Det har seg slik at jeg i formiddag telefonerte Skatteetaten for å høre hvordan det har seg at NAV i sitt brev til meg datert 10.05. 2010 opplyser om at Frøydis og Stauda i Folkeregisteret er registrert med ny adresse fra 14.01. 2010.
   Hvordan kan dette ha skjedd uten at jeg har fått noen som helst beskjed, spørsmål eller orientering om det?

   Jeg må henvende meg skriftlig for å finne ut av det fikk jeg i dag beskjed om. Og det er hva jeg nu hermed gjør.

   Jeg håper på snarlig fyldig svar og tilbakemelding.

   Med hilsen fra

   Rune L. Hansen


---