-- 20100611-fra-Skatteetaten-div-vedr-flytting.html         --- BREVENE ( ekstern ) --- Skatteetaten-Folkereg-Brever-Index.html ( intern ) ---

Kopi / avskrift - RLH: Dette brevet ankom meg pr. post 15.06. 2010.    


U.off. § 13, folkeregisterloven § 13      
Fra:
Skatteetaten,
Seksjon folkeregister,
Skatt Vest,
Postboks 8103,
4068 Stavanger.

Til:
HANSEN RUNE LEANDER
5568 VIKEBYGD

Vår referanse:  2010/611233  Saksbehandler:  Lene T. Birkeland Trædal - tlf. 51 91 73 58    Vår dato:  11.06.2010  
Deres referanse:    Deres dato:  04.06.2010  


Diverse vedrørende flytting -
Frøydis Hansen f.nr. 251293***** og Sofie Hansen f.nr. 240587*****Vi viser til din henvendelse på e-post/brev mottatt 04.06.2010 ( ekstern ).

Skattekontoret har registrert flytting for barna fra Tysvær til Haugesund kommune den 10.02.2010.
Flyttedato er oppgitt å være 14.01.2010.

Endringen av bostedsadresse er registrert etter melding fra barneverntjenesten i Haugesund.
Vi gjør oppmerksom på at flyttemelding fra offentlig myndighet ikke trenger underskrift fra den som har foreldreansvar og som barnet/barna bor fast sammen med.


Vennligst oppgi vår referanse ved henvendelser i saken.


Med hilsen

Lene T. Birkeland Trædal  (( + underskrift ))
jurist
Seksjon folkeregister
Skatt vest


---


Adresse:

Skatteetaten,
Seksjon folkeregister,
Skatt Vest,
Postboks 8103,
4068 Stavanger.
skattvest@skatteetaten.no  
Sentralbord:  800 80 000.
Telefax:  51 91 73 01.
Besøksadresse / Se www.skatteetaten.no eller ring gratis 800 80 000
Org. nr. 991733108.
---