-- 20100902-Brev-fra-Trudes-adv-til-Runes-adv.html      --- BREVENE ( ekstern ) --- Ang-samvaer-etc.html ( intern ) ---

Kopi / avskrift - RLH: 


Til:
Advokatfellesskapet Torstrup og Grøsfjeld,
v/Adv Tone Linn Thingvold, 
Postboks 140,
4001 Stavanger

Fra:
Advokat Odd Arild Helland,
Haraldsgt. 94,
Postboks 490,
5501 Haugesund


Deres ref.:             Vår ref.:  9197/10 OAH             Dato:  02.09.10


VEDR.: TRUDE HANSEN - RUNE LEANDER HANSEN

Vedlagt oversendes kopi av vårt brev til familievernkontoret i forbindelse med opprettelse av tilsyn ( ekstern ).

Det gjøres imidlertid oppmerksom på at en forutsetter at far medvirker til at Stauda flytter tilbake til mor og begynner på skole slik som bestemt av retten.

Deres snarlige tilbakemelding i så måte imøteses.
Med hilsen

Odd Arild Helland ( + signatur )
advokat


Kopi: Klient. 

---