-- 20100928-Ang-Samvaer-fra-BUF-til-Familivernkontoret-Hgs.html  --- BREVENE ( ekstern ) --- Ang-samvaer-etc.html ( intern ) ---

Kopi / avskrift - RLH: 
Ankom en brev-konvolutt i dag 09.10. 2010 fra min advokat Tone Thingvold, med en kopi av et brev datert 28.09. 2010 fra Barne-, ungdoms- og familieetaten (BUF) Region Vest, saksbehandler Tore Lied, til Familievernkontoret i Haugesund ( ekstern ) angående såkalt samvær og Haugaland tingretts rettskraftige dom 08.05. 2009 ( ekstern ). Et slikt brev fra BUF nu antagligvis efterspurt av Trudes advokat via Familievernkontoret i Haugesund. Det samme såkalte Familievernkontoret som utskrev falske meklings-attester til henne og hennes advokat Trond Hjelde ( ekstern ). -- Henv. iøvrig særlig til:  20101123-Prosesskrift-til-Haugaland-tingrett-fra-adv-TLT-RLH.html  ( intern ) -- 20101124-til-BUF-fra-RLH.html  ( intern ) --
UFERDIG---