-- 20100907-Brev-til-Statens-Innkrevingssentral-fra-RLH.html  --- BREVENE ( ekstern ) --- Statens-Innkrevingssental-brever-index.html ( ekstern ) --- dbn.html  ( ekstern ) ---

Kopi / avskrift - RLH:
Håndskrevet brev avsendt pr. telefax 07.09. 2010, med vedlegg.  
 
Til:
Statens Innkrevingssentral,
Fax 75 15 55 02.

Fra:
Rune L. Hansen, født 06.12. 55,
Tindeland,
5568 Vikebygd

                               Dato: 07.09. 2010.


   Henviser til de flere penge-krav dere stiller til meg. Alle disse har sin bakgrunn i at jeg har blitt og blir forfulgt og forsøkt til-intetgjort av representanter for norske myndigheter. Denne deres terror og trakassering har blandt annet medført at jeg ikke mere har økonomi til å kunne overleve lenge eller uten fortløpende "Krisehjelp" fra NAV Vindafjord og andre. Har altså blitt gjort til tigger og sosial-klient. Det har pågått lenge nu. Vedlegger som dokumentasjon på dette en "Melding om vedtak" datert 07.05. 2010 fra NAV Vindafjord ( ekstern ). Dere har mitt samtykke til evt. å få dette og situasjonen bekreftet fra de.
   Jeg arbeider derfor blandt annet og særlig for å få saks-komplekset bragt inn for Menneskerettsdomstolen i Strassburg.
   Derfor og med dette ber jeg derfor om at dere tar hensyn til dette, og ikke stiller meg slike penge-krav.

   Med hilsen fra

   Rune L. Hansen  ( + underskrift )


Vedlegg:
-- Melding om vedtak datert 07.05. 2010 fra NAV Vindafjord ( ekstern ).


---