-- 20101102-fra-Statens-Innkrevingssentral-pengekrav-til-RLH.html    --- BREVENE ( ekstern ) --- Statens-Innkrevingssental-brever-index.html ( ekstern ) --- dbn.html  ( ekstern ) ---

Kopi / avskrift - RLH:  


UFERDIG


brev datert 02.11. 2010 med overskriften "Betalingspåminnelse" hvor det blandt annet står:
"Statens innkrevingssentral (SI) viser til tidligere avtale om betalingsutsettelse for ovennevnte krav. / Gebyrer kan påløpe hvis du ikke betaler innen forfall."

kr. 10268,75
---