-- 20101104-fra-Politiet-ang-DNA-til-RLH.html   --- BREVENE ( ekstern ) --- dbn RLH ( ekstern ) ---> Straffesak-fengslingen-av-RLH-21-10-2008.html ( intern ) ---

Kopi / avskrift - RLH:    Fra:
Politiet,
Haugaland og Sunnhordland politidistrikt,
Roger Andre Løkken (politiførstebetjent),
Etne og Vindafjord lensmannsdistrikt,
5580 Ølen

Til:
Rune Leander Hansen,
5568 VIKEBYGD


Deres referanse:           Vår referanse: 10268517   7882/08-32        Dato:  04.11.2010          Dok.nr.  81


OPPTAK AV REFERANSEPRØVE FOR DNA-PROFIL

Viser til tidligere tlf.samtale med undertegnede. De bes møte Vindafjor lensmannskontor
tirsdag 9.11.10 kl. 1030 for opptak av referanseprøve.

Med hilsen

Roger Andre Løkken (( + underskrift ))
PolitiførstebetjentHaugaland og Sunnhordland politidistrikt,
Etne og Vindafjord lensmannsdistrikt,
Post:  5580 Ølen
Tel: 53766300 Faks: 53766310
E-post:


---