-- 20101118-til-RLH-fra-Domstol-administrasjonen-Pengekrav.html   -- BREVENE ( ekstern ) -- dbn.html ( intern ) -- PENGE-KRAV-FRA-RETTEN ( intern ) --


--- Dommer-etc-i-saken-Index.html ( intern ) --- 
Kopi / avskrift - RLH: Kopi av dette ankom meg pr. post 19.10. 2010.    


UFERDIG:

Dette brevet ankom meg med posten i går også en brev-faktura datert 18.11. 2010 fra Domstol-administrasjonen, hvor de sier jeg må betale 4.893,- kroner innen 02.12. 2010. Hvor de refererer til: "Påløpte utgifter - Sak nr. 09-172387TVI-HAUG, Hansen - Hansen".---