-- 20101123-til-BUF-fra-RLH.html              --- BREVENE ( ekstern ) --- Ang-samvaer-etc.html ( intern ) ---

RLH: Dette brevet avsendes kun pr. e-post, 23.11. 2010.     Til:
Barne-, ungdoms- og familieetaten - pr. e-post: region.vest@bufetat.no  
Region vest,
saksbehandler Tore Lied

Fra:
Rune L. Hansen, e-post: hunwww@online.no
Tindeland,
5568 Vikebygd

                      Dato: Torsdag 23.11. 2010                          

   Henviser til deres brev datert 08.11. 2010 ( ekstern ) med deres referanse 2010/13269-3 arkivkode 420.

   I dette deres brev henviser dere til brev datert 02.09. 2010 fra advokat Odd Arild Helland ( ekstern ). Han er Trude Monica Hansen sin advokat og hun er mor til våre 10 barn. Dere skriver at han i brevet via Familievernkontoret ber dere om å oppnevne tilsynsperson i sak hvor jeg er tilkjent tilsynssamvær med mine barn som jeg har sammen med henne. Slik dere uttrykker det.
   Jeg vil derfor også henvise til deres brev-svar til Familievernkontoret i Haugesund, datert 28.09. 2010 ( ekstern ).
   Den dom dere i alt dette henviser til er fra Haugaland tingrett datert 08.05. 2009 ( ekstern ) saksnummer
08-081491TVI-HAUG.

   Jeg bekrefter her nu med dette brev pr. e-post skriftlig til dere at jeg ønsker iverksetting av rettens pålegg.

   Når det gjelder deres forslag om å knytte anførsler til deres brev av 28.09. 2010, så skriver og avsender jeg i morgen pr. e-post et eget brev med en rekke anførsler.


   Hilsen fra

   Rune L. HansenKopi, også pr. e-post:
-- Min advokat Tone Linn Thingvold

---