-- 20101209-ps-til-adv-TLT-fra-RLH.html     --- BREVENE ( ekstern ) ---  dbn.html ( ekstern ) ---

RLH: Avsendt til min advokat Tone Linn Thingvold pr. e-post 10.12. 2010.    --- PS - Rune L. Hansen, dbn, 09.12. 2010:
Det er ikke vanskelig å tenke seg til at Trude som vanlig sier til Stauda og andre at hun kidnappet og fangeholder og knebler henne for at ikke Iren K. Hebnes og "barnevernet" skal komme å ta henne. Og "barnevernet" i Haugesund spiller med og leverer passelige doser med trakassering, trusler og svada.
De er seg lik.
---
---