-- 20110203-fra-Statens-Innkrevingssentral.html    --- BREVENE ( ekstern ) --- Statens-Innkrevingssental-brever-index.html ( ekstern ) --- Penge-krav-Index.html ( intern ) --- dbn.html  ( ekstern ) ---

Kopi / avskrift - RLH: Dette brevet fra SI ankom meg med posten 12.02. 2011.     

 
(( Strekkode ))            
Fra: 
Statens Innkrevingssentral,
Postboks 455,
N-8601 Mo i Rana

Til:
Rune Leander Hansen
Tindeland
5568 VIKEBYGD

       Vår referanse:  061255*****      Dato:  03.02.2011


BETALINGSPÅMINNELSE

--- Kravnummer:  2068 10 1000 1032 - Kravtype:  Saksomkostninger i benefiserte saker - Krav dato:  24.03.09 - Opprinnelig kravbeløp: kr. 1000,00  - Gebyr og omk.:  kr. 0,00  - Restbeløp:  kr. 1000,00
--- Kravnummer:  2068 10 10100002 - Kravtype:  Saksomkostninger i benefiserte saker - Krav dato:  25.01.10 - Opprinnelig kravbeløp: kr. 4893,75  - Gebyr og omk.:  kr. 0,00  - Restbeløp:  kr. 4893,75
--- Kravnummer:  2068 10 10100012 - Kravtype:  Saksomkostninger i benefiserte saker - Krav dato:  21.06.10 - Opprinnelig kravbeløp: kr. 4375,00  - Gebyr og omk.:  kr. 0,00  - Restbeløp:  kr. 4375,00

--- --- --- Sum udekket beløp:                      kr. 10268,75
--- --- --- Beløp som forfaller til betaling:    
kr. 10268,75
--- --- --- Forfallsdato:                                 04.03.2011

Statens Innkrevingssentral (SI) viser til tidligere avtale om betalingsutsettelse for overnevnte krav ( ekstern ).

Gebyrer kan påløpe hvis du ikke betaler innen forfall.

Betaling fra land utenfor Norge skal gjøres til bankkontonummer 4714 10 00167, Sparebank 1 Nord-Norge, PB 6800,
NO-9298 TROMSØ. BIC/SWIFT-kode SNOWNO22. IBAN-bankkodenummer NO16 4714 1000 167. Vennligst benytt
KID-nummer som referanse ved innbetaling.

Se baksiden av dette brev for ytterligere informasjon.

Du kan kontakte oss på tlf. nr. 75 14 93 00.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(( INNBETALINGS-GIRO ))
 
---
(Baksiden, dvs. side 2 av 2:)


Statens Innkrevingssentral,  Organisasjonsnummer 971 648 198
Postboks 455,
N-8601 Mo i Rana
-- Kontonummer 4714.10.00167.
www.statens-innkrevingssentral.no
E-post: firmapost@sismo.no
Tlf. 75 14 90 00. Fax 75 15 55 02


Hvordan betaler du?
rlh: uferdig

Hva gjør du hvis du ikke kan betale?
rlh: uferdig


Hva skjer hvis du ikke betaler?
rlh: uferdig

SI sender anmodning om soning på bøter vi ikke har klart å kreve inn.

Tvangsinnkreving
Utleggstrekk i lønn eller trygd
rlh: uferdig


Utleggspant og tvangssalg av eiendeler

SI kan også ta pant i din kono, fast eiendom eller andre eiendeler". Det kan (sier de videre) "føre til tvangsdekning eller tvangssalg for å få oppgjort kravet. Det vil da påløpe rettsgegyr.
Du har plikt til å gi SI de opplysninger som er nødvendig for tvangsinnkrevingen.

Klage
rlh: uferdig

En klage har som hovedregel ikke oppsettende virkning. Det betyr at innkrevingen fortsetter selv om klagen er til behandling.

Har du gjeldsproblemer?
rlh: uferdig


Taushetsplikt
rlh: uferdig


Fullmakt
rlh: uferdig


---