-- 20110211-fra-SEFO-politiet-til-RLH.html      --- BREVENE ( ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern ) ---  dbn.html ( ekstern ) ---

Kopi / avskrift - RLH: Dette brevet ankom meg pr. post 12.02. 2011, som en reaksjon på min politi-anmeldelse ( ekstern ).

 
Fra:

Spesialenheten for politisaker,
Postboks 93,
2301 HAMAR 


Til:
Rune Leander Hansen,
Tindeland,
5568 VIKEBYGD


   Deres referanse:             Deres dato:             Vår referanse:  10248243  110/11-123        Dato:  11.02.2011       Dok. nr.:  04

Bekreftelse på anmeldt forhold

Det vises til Deres e-post med anmeldelse datert 3. januar 2011 ( ekstern ). Spesialenheten for politisaker mottok saken 10. februar 2011 fra Haugesund og Sunnhordland politidistrikt.

I saker som gjelder spørsmålet om en ansatt i politiet eller påtalemyndigheten har begått en straffbar handling i tjenesten, foretas og ledes etterforskningen av Spesialenheten for politisaker.

I henhold til påtaleinstruksen § 34-6 treffer Spesialenheten for politisaker beslutning om iverksetting av etterforskning når det som følge av anmeldelse eller andre omstendigheter er rimelig grunn til å undersøke om en ansatt i politiet eller påtalemyndigheten har begått en straffbar handling. Før det treffes beslutning om etterforskning vil en, når det vurderes som nødvendig og dokumentene ikke er vedlagt anmeldelsen, innhente aktuelle dokumenter hos politiet, påtalemyndigheten eller domstolene som vedrører det forholdet som er omhandlet i anmeldelsen.

Ved eventuell henvendelse hit, ber vi om at De oppgir vårt referansenummer.

Med hilsen
Spesialenheten for politisaker

Mie Willumsen  (( + underskrift ))
konsulent


Vi gjør oppmerksom på at dette brevet er et standardvarsel som bekrefter at vi har mottatt saken. Meldingen er ikke utarbeidet særskilt for Deres sak.---

Adresse:
Spesialenheten for politisaker, besøk: Grønnegata 82
Postboks 93,
2301 HAMAR
Tel: 62556100 Faks: 62556102
E-post: post@spesialenheten.no


---