-- 20110223-fra-Politiet-Henleggelse-div-bv.html     --- BREVENE ( intern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( intern ) ---

Kopi / avskrift - RLH: Dette brevet datert 23.02. 2011 ankom med posten onsdag 02.03. 2011 i politi-konvolutt uten post-stempel. Dette at brevet kommer frem så sent efter sin datering har sin bemerkelsesverdige årsak i hva? Samme hva gjelder det andre brevet i konvolutten ( ekstern ). 


HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITIDISTRIKT                             23/02-2011
POSTBOKS 278                                                                                             307/11-32
5501 HAUGESUND


JUS101


     18323
     RUNE LEANDER HANSEN

     5568 VIKEBYGDUNDERRETNING TIL KLAGER :


ANMELDELSESNR.                  :  11384062  REGISTRERT DEN 11/01-11
FORHOLDETS ART                  :  PERSONLIG FRIHET,  DIVERSE
GJERNINGSDATO/-STED         :  24/12-10/
SAKEN REGISTRERT VED       :  VINDAFJORD OG ETNE LENSMANNSDISTRIKT

PÅTALEANSVARLIG  :  RIEGELS,  ASMUND
ETTERFORSKER        :  SKJOLD,  BERNT ARNE

ANMELDTE NR. 1:  BARNEVERNET I HAUGESUND
16/02-11
   DE UNDERRETTES OM AT FORHOLDET ER HENLAGT DA DET
   ANTAS IKKE Å VÆRE RIMELIG GRUNN TIL Å UNDERSØKE
   OM DET FORELIGGER STRAFFBART FORHOLD, JF. STRAFFE-
   PROSESSLOVEN PAR. 224, 1. LEDD.

   SKULLE DET SENERE FREMKOMME NYE OPPLYSNINGER SOM FØRER
   TIL AT ETTERFORSKNINGEN BLIR GJENOPPTATT, VIL DE FÅ
   NY UNDERRETNING.

   HENLEGGELSEN KAN PÅKLAGES TIL NÆRMESTE OVERORDNEDE
   PÅTALEMYNDIGHET (STATSADVOKATEN I DISTRIKTET /
   RIKSADVOKATEN). FRISTEN FOR Å KLAGE ER TRE UKER
   FRA DENNE UNDERRETNINGEN KOM FREM TIL DEM.
   KLAGE SKAL SENDES OM POLITIDISTRIKTET.
          MED HILSEN
   HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITIDISTRIKT


---