-- 20110223-fra-Politiet-Henleggelse-aerekrenkelse.html     --- BREVENE ( intern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( intern ) ---

Kopi / avskrift - RLH: Jeg har ikke politi-anmeldt noen ære-krenkelse. Angående dette brevet se mitt brev til politiet datert 16.02. 2011: 
20110216-Ang-Politi-anmeldelsen-fra-RLH.html ( intern ). Dette brevet nu fra Politiet datert 23.02. 2011 ankom med posten onsdag 02.03. 2011 i politi-konvolutt uten post-stempel. Samme hva gjelder det andre og viktige brevet i konvolutten ( ekstern ). 


HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITIDISTRIKT                             23/02-2011
POSTBOKS 278                                                                                             1136/11-32
5501 HAUGESUND


JUS101


     18323
     RUNE LEANDER HANSEN

     5568 VIKEBYGDUNDERRETNING TIL KLAGER :


ANMELDELSESNR.                  :  11454874  REGISTRERT DEN 07/02-11
FORHOLDETS ART                  :  ÆREKRENKELSE,  DIVERSE
GJERNINGSDATO/-STED         :  08/12-11/
SAKEN REGISTRERT VED       :  VINDAFJORD OG ETNE LENSMANNSKONTOR

PÅTALEANSVARLIG  :  RIEGELS,  ASMUND
ETTERFORSKER        :  SKJOLD, BERNT ARNE

ANMELDTE NR. 1:  HAUGALAND TINGRETT
10/02-11
   DE UNDERRETTES OM AT FORHOLDET ER HENLAGT DA DET 
   ANTAS IKKE VÆRE RIMELIG GRUNN TIL Å UNDERSØKE OM DET
   FORELIGGER STRAFFBART FORHOLD,
   JF. STRAFFEPROSESSLOVEN PAR. 224, 1. LEDD.

   SKULLE DET SENERE FREMKOMME NYE OPPLYSNINGER SOM FØRER
   TIL AT ETTERFORSKNINGEN BLIR GJENOPPTATT, VIL DE FÅ
   NY UNDERRETNING.

   HENLEGGELSEN KAN PÅKLAGES TIL NÆRMESTE OVERORDNEDE
   PÅTALEMYNDIGHET (STATSADVOKATEN I DISTRIKTET /
   RIKSADVOKATEN). FRISTEN FOR Å KLAGE ER TRE UKER
   FRA DENNE UNDERRETNINGEN KOM FREM TIL DEM.
   KLAGE SKAL SENDES OM POLITIDISTRIKTET.
          MED HILSEN
   HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITIDISTRIKT


---