-- 20110304-fra-Sivilombudsmannen-til-RLH.html    --- BREVENE ( intern ) ---- Politi-anmeldelsene-Index.html ( intern ) ---  dbn.html ( ekstern )  ---

Kopi / avskrift - RLH: Dette brevet ankom meg med posten 05.03. 2011.    

<--- Sivilombudsmannen-Index-rlh.html ( intern )
 UFERDIG /
Fra:
Sivilombudsmannen / S'OM,
Postboks 3 Sentrum,
0101 Oslo

Til:
Rune Leander Hansen
Tindeland
5568 VIKEBYGD


Vår referanse:  2011/778     Deres referanse:       Vår saksbehandler:  Harald Søndenå Jacobsen       Dato:  04.03.2011


DINE SENESTE HENVENDELSER OG OVERSENDELSER TIL
OMBUDSMANNEN


Det vises til

For ombudsmannen

Eivind Sveum Brattegård   (( + underskrift ))
kontorsjef

Harald Søndenå Jacobsen  (( + underskrift ))          
rådgiver                                                   
Adresse:

Sivilombudsmannen / S'OM,
Postboks 3 Sentrum,
0101 Oslo.
Besøksadresse: Akersgata 8, inngang Tollbugata.
Telefon 22 82 85 00
Grønt nummer  800 80 039
Telefaks 22 82 85 11
postmottak@sivilombudsmannen.no  
www.sivilombudsmannen.no  

---