-- 20110307-penge-krav-fra-Haugaland-tingrett.html    


--- BREVENE ( ekstern ) --- Statens-Innkrevingssental-brever-index.html ( ekstern ) --- Penge-krav-Index.html ( intern ) --- dbn.html  ( ekstern ) ---  PENGE-KRAV-FRA-RETTEN-index.html ( intern ) --- 


Kopi / avskrift - RLH: Ankom med posten 08.03. 2011.


(( EA Adresse oppdateres & strek-kode ))

Fra:
Kreditorforeningen Midt-Norge
Postboks 2514
7729 Steinkjer

Til:
HANSEN RUNE LEANDER
5568 VIKEBYGD


Saksnr.:  7177/2011 - ALR
Fordringsh.:  DOMSTOLENE I NORGE / HAUGALAND TINGRETT
Fordring. ref.:  26389
Oppr. kred.:  

Steinkjer, 07.03.2011

INKASSO - BETALINGSOPPFORDRING

Vi har fått i oppdrag å kreve inn tilgodehavende, totalt kr. 5773,30.
For spesifisering av kravet, se baksiden.

Beløpet må være betalt til oss - ikke til fordringshaver - innen 21.03.2011.
De unngår derved ytterligere utenrettslig og rettslig pågang med de merkostnader dette vil medføre. Vi gjør spesielt oppmerksom på at for sen betaling kan føre til at inkassosalæret dobles i henhold til inkassoforskriftens § 2-3.
Hvis De har innsigelser mot kravet, anbefaler vi at De tar kontakt med oss umiddelbart og senest innen betalingsfristen. Sen fremsetting av innsigelser kan få betydning for plikten til å dekke saksomkostninger. Dersom De er skyldner i egenskap av forbruker gjøres De oppmerksom på Deres rett til å kreve nemndsbehandling etter inkassolovens § 22. Ved henvendelse til oss ber vi Dem oppgi referanse 7177/2011.

Unnlatt betaling kan også medføre at kravet blir registrert i kredittopplysnings-registre etter retningslinjer gitt av Datatilsynet.
Registrering vil ikke bli foretatt hvis De innen fristens utløp reiser innsigelser som De har rimelig grunn til å få vurdert.
Ytterligere omkostninger kan påløpe selv om rettslige skritt ikke iverksettes.

Med hilsen
KREDITORFORENINGEN MIDT-NORGE
Annelise Rønning
Tlf. 74150820
alr@kred.no

Følg status i saken på www.kred.no
Brukernavn: DEB0071771120
Passord:  ((  ))

---
(( baksiden: ))

Kravet i sak 7177/2011 spesifiseres som følgende:

TEKST                    REF.NR.                     FA.DTO. FF.DTO                OPPR. KRAV              RENTER        R.FOT.%

FAKTURA               31028631                    18.11. 10  02.12. 10          kr.   4.893,75                      117,05              9,00Forsinkelsesrente pr. 21.03.2011                                              kr.    117,05
Inkassokostnader                                                                     kr.    762,50
Sum opprinnelig krav, renter og salærer pr. 21.03.2011:        kr. 5.773,30
 


Forsinkelsesrentesats siste tre år:

01.01. 08 - 30.06. 08   12,25%          01.01. 09 - 30.06. 09   10,00%          01.01. 10 - 30.06. 10   8,75%           01.01. 11 - 30.06. 11     9%

01.07. 08 - 31.12. 08   12,75%          01.07.09 - 31.12. 09   8,25%             01.07. 10 - 31.12. 10   9%              ---
Adresse:
Kreditorforeningen Midt-Norge
Postboks 2514
7729 Steinkjer
Telefon:  7415 0800  Telefax:  7415 0801
E-mail:  midtnorge@kred.no  
Klientkonto nr.:  8673 06 20502
Org.nr.:  948 678 829 MVA
---