-- 20110414-fra-Domstoladministrasjonen.html      --- Penge-krav-Index.html ( intern ) --- PENGE-KRAV-FRA-RETTEN ( intern--- Statens-Innkrevingssental-brever-index.html ( intern ) --- BREVENE ( ekstern ) ---  dbn.html  ( ekstern ) --- 

Kopi / avskrift - RLH:  Dette brevet fra Domstoladministrasjonen datert 14.04. 2011 ankom med posten eftermiddag 15.04. 2011. Jeg henviser i denne forbindelse til et brev datert 08.04. 2011 fra Kreditorforeningen Midt-Norge ( ekstern )


Fra:
Domstol-administrasjonen,
Postboks 5678 Sluppen,
7485 Trondheim

Til:
Rune Leander Hansen
5568 VIKEBYGD


   Kreditnota
Orgnr:               984195796 
Telefon:            52 70 14 41
Epost:               haug_mail@domstol.no
Kreditnotanr:     31109845
Fakturadato:      13.04.2011
Forfallsdato:      14.04.2011
Kundenr:           26389 
Ordrenr:            111009267
                        Side 1 / 1


Deres bestiller:                  Deres ref:                        Vår ref:
Hansen                            Hansen                            Randi Lea Gausvik

OBS*** NYTT BANKKONTONUMMER FRA 1/12-2010:  7694 05 14823

-- Artikkel:  Påløpte utgifter  
-- Enhet:  STK
-- Antall:  1,00
-- Enhetspris:  -4 893,75
-- Beløp i NOK:  -4 893,75

-- Artikkel:  Kreditert faktura nr. 31028631--------  Sum u/MVA:         -4 893,75
            MVA:                           0,00
            Å betale i NOK:     -4 893,75  

Spørsmål om denne faktura rettes til:  Haugaland tingrett, tlf. 52 70 14 41


                          -4 893, 75

                                                           14.04.2011


Rune Leander Hansen                               Domstolene i Norge
5568 VIKEBYGD                                    7485 Trondheim


         1263890311098450                  -4893    75     0                    7694 05 14823  

---