-- 20110506-fra-Statens-Innkrevingssentral-til-RLH.html   --- BREVENE ( ekstern ) --- Statens-Innkrevingssental-brever-index.html ( ekstern ) --- Penge-krav-Index.html ( intern ) --- dbn.html  ( ekstern ) ---  PENGE-KRAV-FRA-RETTEN ( intern---

Kopi / avskrift, RLH: Dette brevet datert 06.05. 2011 ankom meg med posten eftermiddag onsdag 11.05. 2011.


(( Strekkode ))            
Fra: 
Statens Innkrevingssentral,
Postboks 455,
N-8601 Mo i Rana

Til:
Rune Leander Hansen
Tindeland
5568 VIKEBYGD

                                                 Vår referanse:  061255*****      Dato:  06.05.2011


PÅLEGG OM UTLEGGSTREKK I TRYGD


Du meddeles at trygdekontoret er pålagt å foreta trekk som fastsatt nedenfor:

Trygdedes navn:   RUNE LEANDER HANSEN         Månedlig trekkbeløp:  NOK  1 000,00
Fødselsnummer:    061255*****                               Sum udekket beløp:    NOK  11 032,68
Trygdekontor:       NAV REGNSKAP PENSJON      

Trekket skal iverksettes fra og med første trygdeutbetaling og løper til kravet er betalt, men ikke utover angitte trekkperiode, se vedlagte protokoll.

Dersom saken ikke blir oppgjort i denne perioden vil ny utleggsforretning bli berammet.

Vi viser til ytterligere informasjon samt opplysninger om klageadgangen på baksiden av dette brev.

Utleggsprotokoll er vedlagt
( ekstern ).Med hilsen
Statens Innkrevingssentral
Per Waage
direktør

saksbehandler: M. Bohlin
telefon: 75 14 97 00

---
(( Side 2 av 2: ))


Statens Innkrevingssentral,  Organisasjonsnummer 971 648 198
Postboks 455,
N-8601 Mo i Rana
-- Kontonummer 4714.10.00167.
www.statens-innkrevingssentral.no
E-post: firmapost@sismo.no
Tlf. 75 14 90 00. Fax 75 15 55 02


Hvordan betaler du?
rlh: uferdig

Hva gjør du hvis du ikke kan betale?
rlh: uferdig


Hva skjer hvis du ikke betaler?
rlh: uferdig

SI sender anmodning om soning på bøter vi ikke har klart å kreve inn.

Tvangsinnkreving
Utleggstrekk i lønn eller trygd
rlh: uferdig


Utleggspant og tvangssalg av eiendeler

SI kan også ta pant i din kono, fast eiendom eller andre eiendeler". Det kan (sier de videre) "føre til tvangsdekning eller tvangssalg for å få oppgjort kravet. Det vil da påløpe rettsgegyr.
Du har plikt til å gi SI de opplysninger som er nødvendig for tvangsinnkrevingen.

Klage
rlh: uferdig

En klage har som hovedregel ikke oppsettende virkning. Det betyr at innkrevingen fortsetter selv om klagen er til behandling.

Har du gjeldsproblemer?
rlh: uferdig


Taushetsplikt
rlh: uferdig


Fullmakt
rlh: uferdig


---

---