-- 20110621-fra-Skatteetaten-til-RLH.html     --- BREVENE ( ekstern ) --- Skatteetaten-Folkereg-Brever-Index.html ( intern ) --- Penge-krav-Index.html ( intern ) --- dbn.html  ( ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( intern ) ---

Kopi / avskrift, RLH:  


Unntatt offentlighet off.l. § 13, lignl. § 3-13 nr. 1, sktbl. § 3-2                   
Fra:
Skatteetaten,

Postboks 2060, 6402 Molde

   Saksbehandler:    Deres dat:    Vår dato:  21.06.2011    Telefon:    Deres referanse:    Vår referanse:  2011/605886

Til:
HANSEN RUNE LEANDER
5568 VIKEBYGD


Varsel om endring av selvangivelsen

Vi viser til innlevert selvangivelse for inntektsåret 2010.

Du har søkt om nedsettelse av skatt på grunn av lav skatteevne jf skatteloven § 17-4.

På bakgrunn av alder eller opplysninger fra NAV om deg eller eventuelt din ektefelle, har du automatisk fått skattebegrensning etter skatteloven § 17-1. Når du får skattebegrensning etter skattelovens § 17-1 kan det ikke samtidig gis skattebegrensning etter § 17-4. Skattebegrensning etter § 17-1 gir samme eller lavere skatt enn beregning etter § 17-4.

Din påstand om skattebegrensing etter skatteloven § 17-4 tas derfor ikke til følge.

Eventuelle merknader til dette vil bli behandlet som klage på likningen og må settes frem innen 3 uker etter utlegg av skattelister.

Vennligst oppgi ditt navn, fødselsnummer og vår referanse ved eventuelle henvendelser i saken.


Med hilsen

Skatt midt-Norge


---
(( Adresse: ))

Skatteetaten,
Postadresse: Postboks 2060, 6402 Molde
Besøksadresse: Se www.skatteetaten.no
Org. nr.: 991733116
Sentralbord: 800 80 000
Telefaks: 71 19 51 01
For elektronisk henvendelse se www.skatteetaten.no
 


---